Produktivitets- kommissionen
- Teleindustrien

Produktivitetskommissionen har i dag offentliggjort sin rapport om infrastruktur i Danmark.

Rapporten kan læses her: http://produktivitetskommissionen.dk/publikationer

Produktivitetskommissionen anerkender den store betydning, som den digitale infrastruktur har for samfundsudviklingen i Danmark og den måde både erhvervsliv og den offentlige sektor producerer sine ydelser.

Danmark har en veludbygget digital infrastruktur, men der synes at være en særlig udfordring med at sikre, at anvendelsen af infrastrukturen øges og sikrer, at det store potentiale ved brugen af teknologien realiseres. Produktivitetskommissionen anbefaler, at man i Danmark grundlæggende fastholder den markedsbaserede tilgang til udbygning af infrastrukturen og en teknologineutral politik og regulering. Endvidere problematiserer kommissionen konkurrencesituationen på bredbåndsområdet og anbefaler at man i Erhvervsministeriets analyse af konkurrencen nærmere overvejer mulighederne for funktionel separation.

Endvidere udleder kommissionen, at bredbåndsmålsætningen i 2020 næppe nås på rene markedsmæssige vilkår. En opfyldelse af målsætningen står ifølge kommissionen i modstrid med princippet om markedsmæssig udvikling.

Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler:

– Med produktivitetskommissionens rapport sættes der igen fokus på den store samfundsmæssige værdi der skabes med den digitale infrastruktur. Kommissionen giver derfor også en klar opfordring til at der skal fokus på at sikre en politik, der fremmer investeringer i infrastrukturen. Det handler blandt om at sikre stabilitet og gennemsigtighed i reguleringen, stimulere anvendelsen og fjerne barrierer for udbygningen

– Endvidere sættes der fokus på, hvordan kommuner kan understøtte udbygningen af den digitale infrastruktur ved at fremme samgravning og sikre, at der i planarbejdet i kommunerne skabes et godt grundlag for udbygningen af den digitale infrastruktur. Det handler bl.a. også om ikke at skabe unødige hindringer for udbygning af mobilnet

 

Print Friendly, PDF & Email