Sikkerhedsgodkendt personale
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

13. juli 2019

Politiet har udsendt en pressemeddelelse om, at politiet på baggrund af en konkret sag nu igangsætter en undersøgelse af procedurer for sikkerhedsgodkendelse af personale i telesektoren.

Vi er i TI i går blevet gjort bekendt med den konkrete sag, og at politiet nu igangsætter en undersøgelse.

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien udtaler:

I den konkrete sag er der tale om et teleselskab, der selv har opdaget et sikkerhedsbrud og helt efter reglerne har indberettet dette til Erhvervsstyrelsen. Sagen handler om, at der hos selskabet har været ikke-sikkerhedsgodkendt personale, der har haft adgang til systemer med oplysninger og data, som de ikke skulle have adgang til. Der er ikke noget der tyder på, at denne adgang til oplysninger på nogen måde er blevet misbrugt.

Det er selvfølgelig alvorligt og meget beklageligt, at der har været et sådan sikkerhedsbrud. Det er positivt, at selskabet selv har opdaget det og reageret. Indberetningen fra selskabet om det identificerede sikkerhedsbrud illustrerer meget godt, at det er regler, som selskaberne er opmærksomme på og tager meget alvorligt.

Jeg har på politiet klart forstået, at man ikke har grund til at mistænke eller tro, at der er et generelt problem i branchen i forhold til overholdelse af reglerne, der har været gældende og er blevet efterlevet i mere end 12 år.

Både hos branchen og hos de enkelte selskaber vil vi selvfølgelig assistere politiet med at få overblik over, hvordan reglerne efterleves.

/Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, 20102365

Print Friendly, PDF & Email