Tag Archive: Digitalisering

 1. Digital infrastruktur skaber værdi

  Leave a Comment

  Vi er nået langt med den digitale infrastruktur i Danmark. Men vi udnytter langt fra potentialet ved bredbånd og mobildækning til at skabe værdi for borgere, stimulere væksten i markedet og sikre en mere effektiv ressourceanvendelse i den offentlige sektor.

  Det gælder eksempelvis mulighederne for at anvende den digitale infrastruktur til brug for velfærdsteknologiske løsninger, telemedicin, hjemmepleje og i undervisningen fx på skolerne. Særligt telemedicin er et af de områder, hvor vi ved at udnytte den digitale infrastruktur på en ambitiøs måde kan skabe stor værdi for samfundet og for borgerne. Øget brug af digitale tjenester vil samtidig bidrage til at stimulere investeringer i infrastrukturen.

  Det bør være en central politisk ambition for en ny regering af udnytte digitaliseringen til at skabe ny vækst og bedre velfærd.

  Vi har brug for ambitiøse målsætninger og ambitiøse politikere på dette område for at stimulere udviklingen. Vi er fra erhvervslivet parate til at levere løsningerne.

  Stort samfundsøkonomisk potentiale

  En analyse udarbejdet for Teleindustrien fra december 2014 viste, at hvis man udbreder de ni største telemedicinske projekter på nationalt plan, så opnår man et driftsøkonomisk potentiale for effektiviseringer i sundhedssektoren på 800 – 850 mio. kr. årligt. Der er altså et stort økonomisk potentiale i udrulning af løsningerne. Og de gennemførte projekter viser også, at patienterne oplever stor værdi ved de telemedicinske løsninger.

  Danskerne er parate

  En ny undersøgelse udarbejdet for Teleindustrien viser, at kun en mindre del af danskerne har et negativt syn på udviklingen af telemedicinske løsninger. Og en stor del af danskerne ser positivt på muligheden for telemedicinsk behandling, hvis de fik en sygdom, der krævede regelmæssig opfølgning af en læge eller andet sundhedspersonale.

  Telemedicin bliver stadig mere udbredt i sundhedssystemet. Hvad synes du om denne udvikling?

  Meget positivt/positivt
  51%

  Neutralt
  21%

  Negativt/meget negativt
  9%

  Ved ikke
  19%

  Forestil dig, at du fik en sygdom, der krævede regelmæssig opfølgning af læge eller andet sundhedspersonale. Hvordan ville du foretrække, at den opfølgningen foregik?
   
  Så meget af opfølgningen som muligt burde ske digitalt via video og lign. fra mit eget hjem
  22%

  En mindre del af opfølgningen kunne foregå digitalt via video og lign. fra mit eget hjem
  40%

  Al opfølgning burde foregå ansigt til ansigt med sundhedspersonalet
  31%

  Ved ikke
  6%

  Kilde: Teleindustrien: YouGov, april 2015.

  Hvad med at give borgerne valget?

  Ligesom vi har frit sygehusvalg i Danmark kunne det være en ambition at gøre telemedicinsk behandling til en rettighed for borgerne. Giv borgerne muligheden for at vælge en telemedicinsk behandling.