Tag Archive: effekttæthed

 1. Effekttæthed og grænseværdier

  Leave a Comment


  Når teleselskaberne udbygger deres mobilnet, sker det for at sikre god mobildækning for kunderne og sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i nettene. God mobildækning og kapacitet kræver et tilstrækkeligt antal antennepositioner og master for at dække områderne.

  Dataforbruget i mobilnettene stiger med ca. 40% om året. Derfor skal mobilselskaberne udbygge kapaciteten i nettene for at kunne håndtere de voksende datamængder. Det indebærer bl.a. etablering af flere master og antenner og brug af ny teknologi som 5G.

  Kommunikation via tale, sms eller data foregår via radiosignaler, som sendes mellem en mobiltelefon og en mobilantenne på en mast eller et tag. Radiosignalerne fra en mobilantenne aftager med afstanden til mobilantennen, og radiosignalerne dæmpes forskelligt afhængigt af landskabets udformning med bakker og træer, samt størrelsen og typen af bygninger.

  ICNIRP, som er en organisation under WHO, har fastlagt grænseværdier for radiosignalers effekttæthed for ophold på offentligt tilgængelige områder og for arbejde i nærheden af mobilantenner. Mobilselskaberne følger nøje sundhedsmyndighedernes anvisninger og sikrer, at disse grænseværdier overholdes. De fastsatte grænseværdier gælder uanset hvilken type teknologi der anvendes – 2G, 3G, 4G eller 5G.

  Du kan læse nærmere om, hvordan mobilselskaberne udbygger deres net og sikrer overholdelse af grænseværdierne her

  Teleindustrien og mobilselskaberne foretager også målinger af effekttætheden. Der er med hjælp fra Rambøll i 2019 udført målinger af effekttætheden på 9 forskellige positioner i København. De 9 steder er udvalgt som de steder, hvor mobilselskaberne har mange frekvenser og teknologier i brug på samme tid, og hvor der må forventes at være en høj effekttæthed.

  Målingerne viser, at den maksimale samlede effekttæthed ikke overskrider grænseværdien for permanent ophold på offentligt tilgængelige arealer i de målte punkter. Ses på middelværdierne kommer målingerne ingen steder over 1% af grænseværdierne. Ses der på spidsværdierne kommer målingerne ingen steder over 2% af grænseværdierne.

  Effekttætheden ligger altså i praksis langt under de fastsatte grænseværdier de steder, hvor mennesker færdes og opholder sig.

  Se Rambølls målerapport her