Tag Archive: markedsleje

 1. Arealleje – mobilmaster

  Leave a Comment

  14. februar 2020

  En analyse fra Rambøll fra marts 2019 viste, at kun omkring halvdelen af landets kommuner følger Energistyrelsens vejledning om beregning af markedsleje for arealer til brug for mobilmaster og antenner. Teleindustrien anbefaler regulering på området.

  Situationen har ikke ændret sig meget, siden analysen blev udarbejdet sidste år. Det er stadig sådan, som analysen illustrerer, at der er en del kommuner, hvor man er opmærksom på at sikre gennemsigtighed, forudsigelighed og rimelige vilkår for den digitale infrastruktur. Det er med til at tiltrække investeringer og stimulere udbygningen af infrastrukturen. Men der er tilsvarende også mange kommuner, hvor man ikke arbejder aktivt på at sikre gode vilkår for investeringer i den digitale infrastruktur.

  Det illustrerer meget godt, at det ikke altid er nok med vejledninger og en frivillig indsats at sikre gode erhvervsvilkår. Teleindustrien har derfor opfordret myndighederne til at regulere området for at sikre gode vikår for udbygning af den digitale infrastruktur i hele landet.

  Med ambitionen om en hurtig og effektiv udrulning af 5G i Danmark er det væsentligt, at de politisk aftalte klare rammer tilvejebringes hurtigt, så udrulningen ikke hæmmes af for høje lejepriser i forhold til den reelle markedspris.

  Analysen fra Rambøll er udarbejdet for at følge op på den politiske aftale, der blev indgået på teleområdet den 17. maj 2018; ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark”. Aftalen har som vision, at ”Danmark skal have den bedste europæiske udrulning af og de bedste telepolitiske rammer for anvendelse af digital infrastruktur.”