Tag Archive: Planlov

 1. Ny planlov gør mobiludbygning lettere

  Leave a Comment

  Der er indgået en bred politisk aftale om revision af Planloven. Aftalen indeholder en mulighed for at gennemføre hurtigere ændringer af lokalplaner, og mobilmaster er direkte nævnt som eksempel.

  Af aftalen fremgår det:
  ”Der indføres endvidere et forenklet lokalplaninstrument med begrænsede krav til redegørelse og bestemmelser og med en kortere høringsfrist på minimum 2 uger. De fleste lokalplanforslag forventes fortsat at vedrøre gennemførelse af nye projekter, som vil forudsætte en længere høringsfrist.

  Anvendelsen af det forenklede lokalplaninstrument forudsætter en vurdering af ændringen i forhold til omgivelserne mv. Det vil typisk være i tilfælde, hvor der kun er brug for at ændre en eller et par bestemmelser i en eksisterende lokalplan. Det kan fx være, hvis en bygning alene ændres fra offentlige til private kontor-formål, opstilling af mobilmaster o.lign.”

  Lovforslag forventes fremsat til efteråret 2016.

  Læs mere her http://evm.dk/nyheder/2016/16-06-09-aftale-om-planlov