Tag Archive: signaleringsdata

 1. Politiets brug af signaleringsdata

  Leave a Comment

  27. april 2020

  Rigspolitiet og Rigsadvokaten har udarbejdet en redegørelse til Justitsministeriet vedrørende politiets håndtering af signaleringsdata https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/REU/bilag/358/index.htm

  Signaleringsdata dækker i denne sammenhæng forskellige typer data, som teleselskaber opsamler og anvender til at drive deres net og tjenester, dirigere trafik til de rigtige master og lave fejlretning. Begrebet ”signaleringsdata” er ikke defineret i regelgrundlaget, og er ikke entydigt. Dialogen mellem teleudbyderne og politiet viser da også, at det som politiet i mange tilfælde reelt efterspørger er ”lokaliseringsdata” – det vil sige masteoplysninger, om hvilke masteceller i mobilnettet en mobiltelefon har været registreret på.

  På baggrund af kendelser fra domstole kan teleselskaber blive pålagt at skulle udlevere oplysninger fra disse ”signaleringsdata” og assistere politiet i deres arbejde med kriminalitetsbekæmpelse.

  Redegørelsen fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten er udarbejdet på baggrund af, at det tidligere på året blev konstateret, at der fra teleselskaber er oversendt data til Rigspolitiet, som ikke burde være oversendt efter kendelsen.

  Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler:

  Vi er meget ærgerlige over de sager, hvor der er udleveret flere data, end vi skulle. Vi anerkender og beklager, at der er sket fejl.

  I de sager, hvor der er sket fejl, handler det om de såkaldte signaleringsdata fra selskabernes probesystemer. Det er ikke systemer, der er etableret for at kunne overvåge kunderne – og som ikke er konstrueret til, at man skal kunne trække data ud til politiet. Systemerne er etableret for at selskaberne kan drive deres net og udbyde teletjenester til kunderne. Det er ikke data, der er omfattet af logningsreglerne.

  Vi står i en situation med nogle meget gamle regler om logning og udlevering af data, som ikke er blevet evalueret og revideret i mange år. Med den hurtige teknologiske udvikling på området er der derfor også en risiko for, at der kan være begreber, som ikke er veldefinerede, og som der derfor kan være uklarhed om. Det gælder eksempelvis de såkaldte ”signaleringsdata”.

  Vi har på den baggrund fremsendt vores forslag til begrebsafklaring og justering af reglerne til Justitsministeriet og Rigspolitiet.

  Se Teleindustriens forslag her https://www.teleindu.dk/brancheholdninger/logning-og-teledata/

  For at undgå begrebsforvirring har Teleindustrien bl.a. opfordret til, at begrebet ”signaleringsdata” fremover helt undgås.