Tag Archive: Udkan

 1. Konstruktivt forslag fra V

  Leave a Comment

  Venstre foreslår, at vi sikrer ordentligt bredbånd og god mobildækning til alle ved at øremærke provenuet ved de kommende frekvensauktioner i en bredbåndsfond til at sikre bredbånd for dem, som markedet ikke når og ved at lette afgiftsbyrderne for mobilselskaberne, så der kan sikres bedre mobildækning i udkantsområder http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2015/03/27/145024.htm

  Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler:

  – Det er et seriøst og konstruktivt forslag. Vi har behov for i fællesskab og samarbejde mellem det offentlige og de private selskaber at finde løsninger de steder, hvor markedet ikke når ud.

  – Det er en helt oplagt god løsning at øremærke de penge, som branchen selv betaler ved frekvensauktioner til at løse udfordringerne på markedet med at nå ud til alle. Det er penge fra teleselskaberne selv, der øremærkes til at løse branchens udfordringer med at nå ud til alle med ordentligt bredbånd og god mobildækning. Det giver god mening.

  – Og det er konstruktivt at se på, hvordan man ved at lette nogle afgiftsbyrder for selskaberne kan bane vejen for flere investeringer i nye mobilmaster og udbygning af mobilnettene i hele landet.

  – Vi har en rigtig god digital infrastruktur i Danmark. Det er resultatet af en massive investeringer fra private selskaber gennem mange år. I alt er der de seneste 20 år investeret mere end 100 mia. kr. i bredbånd og mobildækning til danskerne. Men hvis vi skal have alle med, så kræver det samarbejde og nye løsninger. Vi er fra branchens side parate til at løfte vores del af ansvaret og indgå i konkrete drøftelser om løsningerne i de områder, hvor markedet ikke kan levere den ønskede dækning.

  Jakob Willer
  Direktør
  Teleindustrien
  20102365