Tele2022 – digital infrastruktur i verdensklasse
- Teleindustrien

Den 11. oktober 2022 holdt vi den årlige telekonference Tele2022 med ca. 200 deltagere fra både teleselskaber, organisationer, kommuner og myndigheder.

Behov for koordination og design af løsning for bredbånds-restgruppen
Der var på dagen spændende indlæg og debatter om bl.a. reguleringen på teleområdet, behovet for koordination og strategisk ledelse på tværs af myndigheder, vilkår for investeringer og rammebetingelser for udrulning af den digitale infrastruktur. Der var drøftelser om betydningen af 5G, bredbåndspuljen og restgruppen, hvor en central pointe var, at bredbåndspuljen ikke er det rette instrument til at sikre, at alle adresser i hele landet får adgang til højhastighedsbredbånd senest i 2025. Der er derfor brug for allerede nu at igangsætte arbejdet med design af en model, der kan sikre, at der findes løsninger for restgruppen.

Standardisering på engrosmarkedet
Der var debat om engros-markedet i lyset af de strukturelle ændringer i markedet og den voksende opdeling mellem infrastrukturejere og tjenesteudbydere. Der var her udbredt enighed om behovet for at fremme standardisering af begreber, processer og produkter på engrosområdet til gavn for konkurrencen og forbrugerne, og at det i forlængelse af arbejdet
med en brancheaftale om SBBU (skift af bredbåndsudbyder) kunne være en opgave, man kunne tage fat på i brancheregi.

Stort potentiale for private 5G net
Vi hørte en interessant debat om private 5G net og mulighederne for at udvikle skræddersyede tjenester til kunderne. En pointe var her, at potentialet er stort, og at vi med partnerskaber på tværs i branchen og med potentielle kunder kan udvikle markedet endnu mere.

Cybersikkerhed og kompetencer i fokus
Der var oplæg om cybersikkerhed, den skærpede trussel og den nye sektorstrategi for cybersikkerhed på teleområdet, som er udarbejdet i samarbejde mellem CFCS, teleselskaberne, erhvervsorganisationer og TeleDCIS. I relation til cybersikkerhed blev der i debatterne fremhævet en helt konkret udfordring med at tilbyde sikkerhedsprodukter til kunderne og de mulige begrænsninger, som følger af netneutralitetsreglerne.

Techgiganternernes rolle – debatten om “fair share”
Der var debat om cloud-løsninger, tech-giganter og lokale aktører. Og vi havde en interessant debat mellem CCIA (som repræsenterer de store tech-virksomheder) og ETNO (europæisk teleorganisation) om et forslag om at lade tech- og streamingvirksomhederne, som sender meget trafik gennem nettene, bidrage med en ”fair share” af finansieringen af de øgede
investeringer i den digitale infrastruktur. Der er store interesser på spil i debatten, og det er stadig et åbent spørgsmål, hvordan sagen udvikler sig og håndteres i EU.

Sidst på dagen var der input til den danske telebranche – baseret på, hvordan best practice er i andre lande i EU – bl.a. om udfordringerne på engrosmarkedet og behovet for standardisering.

De politiske visioner om bredbånd og digitalisering
Som afslutning havde vi besøg af MF Christoffer Melson (V) og MF Katarina Ammitzbøll (K), som på trods af valgkamp mødte frem og gav deres bud på de vigtigste politiske temaer på teleområdet. Vi kom her omkring både behovet for politiske visioner og lederskab, behovet for at tænke på tværs af ministerområder og koordinere indsatsen på området, behovet for at have midlerne parat til at indfri bredbåndsmålsætningen, rammevilkår for etablering af master og fiber, det øgede fokus på cybersikkerhed og udfordringerne for alle brancher med at få adgang til kvalificeret it-arbejdskraft.

Tak for en spændende dag til alle oplægsholdere, deltagere og medarrangører (TI, DI Digital, Dansk Erhverv, IDA Connect og IT-Branchen).

Print Friendly, PDF & Email