Indendørs mobildækning
- Telefoni, Teleindustrien

Energistyrelsen har udgivet en vejledning om indendørs dækning. Det er vigtigt at medtænke den indendørs mobildækning ved nybyggeri og energirenovering af bygninger, da energieffektive materialer kan svække mobildækningen. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med både bygge- og telebranchen og retter sig både mod famliehuse, etagehuse, små og større kontorer og indkøbscentre o.l. Der er forskellige løsninger, som er mest afhængig af størrelse af byggeriet. Der forventes lovgivning på området (fra et EU-direktiv), som vil stille krav om, at der skal sikres adgang for bredbånd. Lovgivningen forventes at træde i kraft 1. juli 2016, men har endnu ikke været i høring.

Link til Energistyrelsens side om emnet og til vejledningen.

Teleindustrien tilbyder bygherrer og rådgivere en indgang til branchen, hvis de skal etablere større anlæg i nybyggeri eller ved renovering. Se her.

Print Friendly, PDF & Email