Vi skal være blandt de bedste til 5G
- Nyheder, Teleindustrien

Teleindustrien har som opfølgning på det første møde i det nyetablerede Telebrancheforum leveret sit input til, hvilke temaer, der bør med og behandles i en dansk 5G handlingsplan. Se branchens input her Telebrancheforum – brev og Brancheinput til 5G handlingsplan

Direktør i Teleindustrien, Jakob Willer, udtaler:

– Hvis vi skal finde en plads blandt de førende i 5G kapløbet, så skal vi til at kridte skoene

– Det er rigtig positivt, at vi nu har fået nedsat et brancheforum, hvor vi skal lægge en plan sammen, og hvis vi får det rigtige indhold i 5G handlingsplanen, så har vi også en mulighed for at få stor værdi ud af 5G i Danmark. Vi bliver ikke blandt de første, der får 5G, men vi kan have en ambition om at blive blandt de bedste – både til at skabe gode rammer for udrulning og til at anvende teknologien i fx landbruget, transportsektoren, sundhedssektoren, industrien m.v.

– Det handler om at skabe gode rammer for investeringer, og det handler om at stimulere anvendelsen og efterspørgslen på ny teknologi

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email