Master og antenner

Master og antenner – udbygning af mobilnettet

Det kræver et godt dækkende netværk af mobilantenner rundt omkring i landet, hvis alle skal have glæde af de mobile og trådløse teknologier. Hvis forbindelsen skal fungere ordentligt, skal der både være et godt signal og tilstrækkeligt med kapacitet – hvilket betyder, at der i tætbefolkede områder skal opsættes flere antenner for at kunne håndtere mange samtidige opkald. Læse meget mere i pjecen “Mobilmaster og -antenner – Udbygning af mobilnetteT: Se pjecen her.

Mastedatabasen

Mastedatabasen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner i Danmark og er etableret for at skabe større gennemsigtighed med placeringen af antenner.

Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysning om:

  • hvor eksisterende antenner er placeret
  • det område, hvor det påtænkes at placere nye antenner
  • den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til
  • hvilke udbydere der er på masten

Som mobilbruger kan du udnytte basen til at se, hvilke leverandører der på den mast, der nærmest din bolig.  Se vejledning her. Din telefon og dens antenne er også afgørende vigtigt. Der er stor forskel på, hvor gode de er. Se en nordisk undersøgelse fra 2016 her 

Samarbejde med kommunerne om mobiludbygningen

Der er kommet et stærkt samarbejde mellem regionerne og kommunerne på grundlaget for mobiludbygningen. Der er lavet Fælles Retningslinjer for masteområdet i Byregion Fyn (7  kommuner), Region Sjælland (17 kommuner), Region NordJylland (11 kommuner). Region Midtjylland (19 kommuner) er på vej. Der er også samarbejde med Region Hovedstaden og Københavns kommune. Der gennemføres typisk enklere og lettere sagsbehandling, nye principper for masteopstilling og en billigere prispolitik for leje o.l.  Alt sammen noget, der gør udbygningen lettere, hurtigere og billigere.

Rejseholdet” er en undergruppe nedsat af TI’s Mastegruppe. “Rejseholdet” har til formål, gennem en fælles og enig optræden, at være i dialog med kommuner eller andre myndigheder, med henblik på at opnå en fælles forståelse og for at forbedre mulighederne for drift og udbygning af de mobile net. Gruppen fungerer som kontaktflade mellem selskaberne for drøftelse og løsning af fælles problemstillinger på antenne- og masteområdet. Bilag-1– Deltagere i TI’s “Rejsehold”

Revision af Planloven

Planloven er under revision. Det ser ud til, at den nye lov vil gøre det markant lettere, at få tilladelse til opsætning af mobilmaster.

Vejledning for arbejde tæt på mobilantenner

Ældre vejledning her Den er under revision.
Bemærk – de oplyste døgntelefonvagtnumre i vejledningen er forældet – se de nye døgntelefonvagtnumre nedenfor:

TDC – telefon: 51525353 der tales engelsk
Telenor (TT-Netværkets sites i Vest-danmark) – telefon: 72121314
Telia (TT-Netværkets sites i Øst-danmark) – telefon: 70277550

 

Brancheaftaler og kontrakter

Mastelejekontrakter
Generelle retningslinier og procedurer:

god-forretningsskik-faellesudnyttelse-af-antennepositioner-2016
procedurebeskrivelse-1-operatoerer-rev-2013-2016 – ved aftaler mellem operatører
bilag-til-procedurebeskrivelse-1 til Procedurebeskrivelse 1
Procedurebeskrivelse-2-3.mand-rev.-2013 – ved aftale mellem operatør og tredje mand
Procedurebeskrivelse-3-masteudskiftning-mellem-operatoerer-rev-2013 – ved masteudskiftning mellem operatører

Standardaftaler mellem to operatører:

TI-2013 Operatoer – Lejeaftale for antenneposition
TI-2013 Generelle vilkaar for Operatoer-lejeaftale for antenneposition
TI-2013 Masteudskiftningsaftale mellem operatoerer

Standardaftaler mellem en operatør og tredje mand:

TI-2013-Lejeaftale-for-antenneposition
TI-2013 Generelle vilkaar antenneposition
TI-2013 Masteudskiftningsaftale

brancheaftale-prisberegningsmodellen 2003 

–  Bilag 1 :Regnskabsinstruksen

Bilag1A :Faste Hovedtal for Masteejerens relevante omkostninger

Bilag 2:Model for beregning af forbrugte kapacitetsenheder

Bilag-2a :Vejledning for Model for beregning af forbrugte kapacitetsenheder

Bilag 3 : Parternes kontaktpersoner

 

 

 

Historisk materiale

Brev til Erhvervs- og vækstministeren med evaluering af dialogmøderne med KL, Danske Regioner og mobiloperatørerne om en fælles indsats for bedre mobildækning – Minister Annette Vilhelmsen vedr dialogmøder

Bilag:

Kort sammendrag af de mest relevante emner, der blev drøftet på møderne

Q+A til kommunerne om mobildækning (27-11-2012)

Hyrdebrev til landets kommunalbestyrelser fra VTU-minister Helge Sander og KL-formand Erik Fabrin 8. oktober 2009

Brev fra TI til Helge Sander vedrørende mastesituationen
1. april 2009

TI rapport – Master og antenner i fremtiden
marts 2009

 

Print Friendly