Master og antenner

Master og antenner – udbygning af mobilnettet

Det kræver et godt dækkende netværk af mobilantenner rundt omkring i landet, hvis alle skal have glæde af de mobile og trådløse teknologier. Hvis forbindelsen skal fungere ordentligt, skal der både være et godt signal og tilstrækkeligt med kapacitet – hvilket betyder, at der i tætbefolkede områder skal opsættes flere antenner for at kunne håndtere mange samtidige opkald. Læse meget mere i pjecen “Mobilmaster og -antenner – Udbygning af mobilnet” Se pjecen TI brochure mobilmaster marts 2020


BR18 udbygning af mobilmaster og byggeloven

Byggelov og BR 18 undtager teleantenner på tage o.l. og visse telemaster for byggeansøgninger. Telemaster skal i den forbindelse indplaceres i nye klasser efter den nye BR18. Se indplacering i konstruktions- og brandklasser og at en lang række antenner er undtaget. Se Her


Energistyrelsens værktøjskasse med fokus på telemaster og –antenner

Værktøjskassen er blevet til i en arbejdsgruppe med kommuner, regioner, statslige myndigheder og telebranchen og er opsummeret i otte gode råd til kommunerne. Blandt andet fremhæves fordelene ved at lave en mastepolitik med klare retningslinjer for kommunens prioriteringer i mastesager og værdien af erfaringsudveksling med sagsbehandlere i andre kommuner. Redskaberne omfatter desuden juridisk materiale med et samlet overblik over relevant lovgivning, men også teknisk og praktisk viden om f.eks. forskellige typer af master og telebranchens organisering. Derudover indgår en beskrivelse af kommunernes muligheder for at få vurderet af Energistyrelsen, hvor meget en foreslået ny antenneposition bidrager til dækningen. Værktøjskassen udbygges løbende og skal på sigt indeholde redskaber til gode processer for etableringen af alle typer digital infrastruktur. Se værktøjskassen på Energistyrelsens hjemmeside


Udbygning af mobilnet og overholdelse af grænseværdier for elektromagnetisk effekttæthed

ICNIRP, som er en organisation tilknyttet WHO, har fastlagt grænseværdier for, hvor meget effekttæthed en antenne må udstråle. Teleoperatørerne følger nøje sundhedsmyndighedernes anvisninger og sikrer, at disse grænseværdier overholdes. Se under Mobilsignaler og stråling


Mastedatabasen

Mastedatabasen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner i Danmark og er etableret for at skabe større gennemsigtighed med placeringen af antenner.

Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysning om hvor eksisterende antenner er placeret det område, hvor det påtænkes at placere nye antenner den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til
hvilke udbydere der er på masten

Som mobilbruger kan du udnytte basen til at se, hvilke leverandører der på den mast, der nærmest din bolig.  Se vejledning her. Din telefon og dens antenne er også afgørende vigtigt. Der er stor forskel på, hvor gode de er. Se en nordisk undersøgelse her 


Samarbejde med kommunerne om mobiludbygningen

Der er kommet et stærkt samarbejde mellem mobilselskaberne og kommunerne om at fremme udbygningen af mobildækningen. Det handler  typisk om at fremme en enklere og lettere sagsbehandling, nye principper for masteopstilling og en billigere prispolitik for leje o.l.  Alt sammen noget, der gør udbygningen lettere, hurtigere og billigere.

Rejseholdet” er en undergruppe nedsat af TI’s Mastegruppe. “Rejseholdet” har til formål, gennem en fælles og enig optræden, at være i dialog med kommuner eller andre myndigheder, med henblik på at opnå en fælles forståelse og for at forbedre mulighederne for drift og udbygning af de mobile net. Gruppen fungerer som kontaktflade mellem selskaberne for drøftelse og løsning af fælles problemstillinger på antenne- og masteområdet. Kontaktliste rejseholdet Bilag 1 Deltagere i TI’s ”Rejsehold 26-11-2019

Se en præsentation fra Rejseholdet her: TI Rejsehold 2019-12-01


Vejledning for arbejde tæt på mobilantenner

Teleindustrien har udarbejdet en vejledning om sikkerhedsafstande og arbejde i nærheden af mobilantenner. Vejledningen kan ses her: Vejledning i arbejde tæt på mobilmaster og parabolantenner 13-04-2018

Skal der lukkes for signalet på en bestemt position, kan man ringe til:

TDC: 5152 5353 (der tales engelsk)
TT-Netværket (Telia og Telenor): +40 748 267 770 (der tales engelsk)
3 Øst: 3247 5690 og Vest: 3247 5692


Brancheaftaler og kontrakter

Telebranchen har indgået en aftaler og udkast til f. eks. lejekontrakter. Se dem her.

Print Friendly, PDF & Email