Master og antenner

Master og antenner – udbygning af mobilnettet

Det kræver et godt dækkende netværk af mobilantenner rundt omkring i landet, hvis alle skal have glæde af de mobile og trådløse teknologier. Hvis forbindelsen skal fungere ordentligt, skal der både være et godt signal og tilstrækkeligt med kapacitet – hvilket betyder, at der i tætbefolkede områder skal opsættes flere antenner for at kunne håndtere mange samtidige opkald. Læse meget mere i pjecen “Mobilmaster og -antenner – Udbygning af mobilnet” Se pjecen TI brochure mobilmaster marts 2020

BR18 udbygning af mobilmaster og byggeloven

Telemaster skal også indplaceres i nye klasser efter den nye BR18.

Konstruktionsklasser (Rambøll) med bilag for hver mastertype

Mobiloperatørernes konstruktioner – Indplacering i konstruktionsklasser ver 4 dateret 2020-06-26

MO KON–App 1-Konstruktionklasser – Konstruktioners grupperingstabel_ver 4

MO KON–App 2-Bardunerede Master i KK1-CC1_ver 4

MO KON–App 3-Bardunerede Master i KK2-CC2_ver 4

MO KON–App 1-Konstruktionklasser – Konstruktioners grupperingstabel_ver 4

MO KON–App 2-Bardunerede Master i KK1-CC1_ver 4

MO KON–App 5-Selvbærende Gittermaster i KK1-CC2_ver 4

MO KON–App 6-Selvbærende Gittermaster i KK2-CC2_ver 4 (1)

MO KON–App 7-Monopoles i KK1-CC1_ver 4 (1)

MO KON–App 8-Monopoles i KK1-CC2_ver 4 (1)

MO KON–App 9-Monopoles i KK2-CC2_ver 4

MO KON–App 10-Bydækker – Antenner på eksisterende konstruktioner i KK1-CC1_ver 4 (1)

MO KON–App 11- Certifikat anerkendt statiker verr 4

Brandklasser (Sweco)

Brandteknisk Notat_Teleindustrien_2020.04.03

Brandteknisk Notat_Teleindustrien_2020.04.03_Bydækker

Brandteknisk Notat_Teleindustrien_2020.04.03_Bydækker_M-type 3 og M-type 6 Bærerrør eller antenne monteret direkte på gavl eller facade

Disse ligger til grund for Telebranchen ansøgninger om nye telemaster.

Udbygning af mobilnet og overholdelse af grænseværdier for elektromagnetisk effekttæthed

ICNIRP, som er en organisation tilknyttet WHO, har fastlagt grænseværdier for, hvor meget effekttæthed en antenne må udstråle. Teleoperatørerne følger nøje sundhedsmyndighedernes anvisninger og sikrer, at disse grænseværdier overholdes.

Her er en gennemgang af den proces selskaber har aftalt i fællesskab, for at sikre grænseværdier overholdes. A Teleoperatørernes udrulning af mobilnet_x_2019-12-19_FINAL

MÅLINGER

Teleselskaberne får løbende lavet målinger, der belyser, hvordan grænseværdierne overholdes. Se målingerne

Rambøll-EMR-resultater-2004-2019

Maalerapport-Rambøll-2019

I forbindelse med udbygning af 5G foretages konkrete testmålinger

Helsingør Site 1959 – Pilot 5G – Rambøll EMF Effektæthedsmåling 16.03.2020

Amager Hedegårdsvej 88, Rapport ver 1

Mastedatabasen

Mastedatabasen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner i Danmark og er etableret for at skabe større gennemsigtighed med placeringen af antenner.

Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysning om:

hvor eksisterende antenner er placeret
det område, hvor det påtænkes at placere nye antenner
den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til
hvilke udbydere der er på masten

Som mobilbruger kan du udnytte basen til at se, hvilke leverandører der på den mast, der nærmest din bolig.  Se vejledning her. Din telefon og dens antenne er også afgørende vigtigt. Der er stor forskel på, hvor gode de er. Se en nordisk undersøgelse fra 2016 her 

Samarbejde med kommunerne om mobiludbygningen

Der er kommet et stærkt samarbejde mellem mobilselskaberne og kommunerne om at fremme udbygningen af mobildækningen. Det handler  typisk om at fremme en enklere og lettere sagsbehandling, nye principper for masteopstilling og en billigere prispolitik for leje o.l.  Alt sammen noget, der gør udbygningen lettere, hurtigere og billigere.

Rejseholdet” er en undergruppe nedsat af TI’s Mastegruppe. “Rejseholdet” har til formål, gennem en fælles og enig optræden, at være i dialog med kommuner eller andre myndigheder, med henblik på at opnå en fælles forståelse og for at forbedre mulighederne for drift og udbygning af de mobile net. Gruppen fungerer som kontaktflade mellem selskaberne for drøftelse og løsning af fælles problemstillinger på antenne- og masteområdet. Kontaktliste rejseholdet Bilag 1 Deltagere i TI’s ”Rejsehold 26-11-2019

Se en præsentation fra Rejseholdet her: TI Rejsehold 2019-12-01

Vejledning for arbejde tæt på mobilantenner

Teleindustrien har udarbejdet en vejledning om sikkerhedsafstande og arbejde i nærheden af mobilantenner. Vejledningen kan ses her: Vejledning i arbejde tæt på mobilmaster og parabolantenner 13-04-2018

Skal der lukkes for signalet på en bestemt position, kan man ringe til:

TDC: 5152 5353 (der tales engelsk)
TT-Netværket (Telia og Telenor): +40 748 267 770 (der tales engelsk)
3 Øst: 3247 5690 og Vest: 3247 5692

Brancheaftaler og kontrakter

Mastelejekontrakter
Generelle retningslinier og procedurer:

god-forretningsskik-faellesudnyttelse-af-antennepositioner-2016
procedurebeskrivelse-1-operatoerer-rev-2013-2016 – ved aftaler mellem operatører
bilag-til-procedurebeskrivelse-1 til Procedurebeskrivelse 1
Procedurebeskrivelse-2-3.mand-rev.-2013 – ved aftale mellem operatør og tredje mand
Procedurebeskrivelse-3-masteudskiftning-mellem-operatoerer-rev-2013 – ved masteudskiftning mellem operatører

Standardaftaler mellem to operatører:

TI-2013 Operatoer – Lejeaftale for antenneposition
TI-2013 Generelle vilkaar for Operatoer-lejeaftale for antenneposition
TI-2013 Masteudskiftningsaftale mellem operatoerer

Standardaftaler mellem en operatør og tredje mand:

TI-2013-Lejeaftale-for-antenneposition
TI-2013 Generelle vilkaar antenneposition

TI-2013-Masteudskiftningsaftale

brancheaftale-prisberegningsmodellen 2003 

–  Bilag 1 :Regnskabsinstruksen

Bilag1A :Faste Hovedtal for Masteejerens relevante omkostninger

Bilag 2:Model for beregning af forbrugte kapacitetsenheder

Bilag-2a :Vejledning for Model for beregning af forbrugte kapacitetsenheder

Historisk materiale

Brev til Erhvervs- og vækstministeren med evaluering af dialogmøderne med KL, Danske Regioner og mobiloperatørerne om en fælles indsats for bedre mobildækning – Minister Annette Vilhelmsen vedr dialogmøder

Bilag:

Kort sammendrag af de mest relevante emner, der blev drøftet på møderne

Q+A til kommunerne om mobildækning (27-11-2012)

Hyrdebrev til landets kommunalbestyrelser fra VTU-minister Helge Sander og KL-formand Erik Fabrin 8. oktober 2009

Brev fra TI til Helge Sander vedrørende mastesituationen
1. april 2009

TI rapport – Master og antenner i fremtiden
marts 2009

Print Friendly, PDF & Email