Positiv modtagelse af 5G handlingsplanen
- Teleindustrien

18. februar 2019

Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt har offentliggjort den nationale handlingsplan for 5G, som skal bidrage til at fremme udbygningen og anvendelsen af 5G i Danmark.

I Teleindustrien tager vi positivt imod planen. Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler:

“Det er et rigtig fornuftigt fokus i planen at sikre de nødvendige frekvenser til 5G, skabe klarhed om reguleringen, rydde barrierer væk, reducere omkostninger og stimulere anvendelsen af 5G. Det er i høj grad anvendelsen og efterspørgslen, der driver udviklingen frem. Det er ved at anvende teknologien, at vi skaber værdi for samfundet, og en øget efterspørgsel vil fremme udrulningen af 5G-nettene.”

“Det er nu det egentlige arbejde starter med at implementere planen i praksis, og vi opfordrer ministeren til at holde damp på kedlerne, så vi kan nå nogle resultater. Fra branchen ser vi frem til at bidrage konstruktivt i implementeringen af planen.”

“Vi deler ambitionen om, at vi skal være blandt de bedste i verden til at anvende 5G, og vi opfordrer regeringen til også at finde nogle penge – fx fra auktionsprovenuet – til at understøtte innovationen og anvendelsen af teknologien bredt set i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Vi efterspørger på ingen måde penge til teleselskaberne og til infrastrukturen, da udgangspunktet er, at infrastrukturen udbygges på markedsvilkår. Det er sund fornuft, og sådan bør det være. Vi efterspørger penge til at understøtte anvendelsen af teknologi og IoT (Internet of Things) i fx landbruget, i sundhedssektoren, i energisektoren, i industrien, i transportsektoren m.v. Det er ved den konkrete anvendelse af teknologien, at vi skaber værdi, skaber mere effektive og miljøvenlige løsninger og øger vores konkurrenceevne.”

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, 20102365

Print Friendly, PDF & Email