Aftale om planloven er en tiltrængt hjælp til mobildækning i landdistrikterne
- Nyheder, Pressemeddelelser

15. juni 2022

Skiftende regeringer har lovet danskerne mobildækning i verdensklasse, men de gode intentioner har ikke forholdt sig til, hvor svært det er at få tilladelse til at sætte mobilmaster op i landzonen.

Dét bliver der rettet op på med dagens aftale om planloven. Jakob Willer fra Teleindustrien udtaler: “Aftalen gør op med den dybe kløft, som der hidtil har været mellem de gode intentioner om mobildækning, og de mange begrænsninger, der ligger i vejen for at få lov til at opsætte de nødvendige mobilmaster”

Også fra Landdistrikternes Fællesråd er der stor ros til den nye politiske aftale: “Landdistrikterne kan nu få den mobildækning og den adgang til 5G mobilt bredbånd, som i dag er helt afgørende for borgerne, for bosætningen og for virksomhederne – og dermed for udviklingen i et land i balance, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.  

På tværs af organisationerne Teleindustrien, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landdistrikternes Fællesråd og fagforeningen Dansk Metal er der stor tilfredshed med aftalen, der anerkender, at det haster med at få løst problemerne.

Et landsplansdirektiv vil nemlig kunne hjælpe allerede på den korte bane og kan sikre en hurtigere opfyldelse af de dækningskrav, som skal være opfyldt i henholdsvis 2023 og foråret 2024, Jakob Willer uddyber:

“Mobilselskaberne oplever, at mange af ansøgningerne om opsætning af master bliver kastebold i det virvar af forskellige regler, som ikke har levnet tilstrækkelig fleksibilitet. Udgangspunktet har hidtil været, at mobilmaster slet ikke skal stå i landzonen, og hvis det ikke kan undgås, så skal de stå så tæt på folks boliger, at de nærmest skal placeres i baghaven, hvor de færreste ønsker dem.

Ud af 212 dækningsområder, hvor der skulle være skabt dækning senest 4. april 2022, har selskaberne måtte anmode om fristudskydelse i 156 områder. I 59 områder er der tale om forsinkelser, hvor masten og dækningen er under etablering, men i de resterende 97 områder er der ikke udsigt til en løsning, da der ikke fundet en egnet masteplacering, eller sagerne er under behandling i Planklagen­ævnet. Det vil et landsplansdirektiv kunne løse”

Også fra de store erhvervsorganisationer Dansk Industri og Dansk Erhverv er der stor tilfredshed med aftalen: ”Det er meget glædeligt, at der generelt i planloven sikres bedre balance og rammer for mobildækning i landzonen, og at man dermed anerkender den helt centrale betydning for det danske samfund, som god mobildækning har i dag og i fremtiden, og at dette bør have en øget vægt i afvejningen af naturbeskyttelseshensyn og hensynet til den digitale udvikling udtaler Morten Kristiansen, Dansk Industri.

Udbygningen af 5G nettet er flere gange – herunder af regeringens Digitaliseringspartnerskab – blevet udpeget som selve fundamentet for fremtidens digitale Danmark: Poul Noer fra Dansk Erhverv siger: ”Regeringen og forligskredsen har i dag udvist handlekraft og taget et vigtigt skridt mod en stadig mere digitale hverdag, hvor den mobile infrastruktur er en afgørende forudsætning. Vi håber, at man i udmøntningen af aftalen vil sikre, at lempelserne gælder for både de master, der etableres i de områder, hvor selskaberne konstaterer behov for bedret dækning og de steder, hvor staten har stillet dækningskrav.”

Endelig er der også stor ros fra fagforeningen Dansk Metal. Erhvervspolitisk chef i Dansk Metal udtaler: “Flere master er selve fundamentet for at opnå bedre dækning i hele Danmark. Masterne skal sættes op af dygtige faglærte bl.a. inden for IT- og teleområdet.”

For yderligere oplysninger kontakt:

Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd, mobil 51740062
Emil Drevsfeldt Nielsen, Dansk Metal, mobil 2229 3521
Poul Noer, Dansk Erhverv, mobil 3082 1983
Morten Kristiansen, DI Digital, mobil 2437 0173
Jakob Willer, Teleindustrien, mobil 2010 2365

Print Friendly, PDF & Email