Ambitiøse mål for den digitale infrastruktur
- Nyheder, Teleindustrien

Den eksisterende bredbåndsmålsætning er, at alle borgere og virksomheder i 2020 skal have adgang til 100/30 mbit/s. Det er vurderingen i branchen, at vi kommer meget tæt på at realisere denne målsætning med den udbygning af nettene og teknologierne, som selskaberne er igang med.

Men det er også vurderingen, at der stadig vil kunne findes områder og borgere, som ikke på rene markedsvilkår vil få tilbudt disse hastigheder. Det vil givetvis give anledning til en politisk drøftelse af mulighederne for at nå helt i mål med målsætningen, og det vil også give anledning til at drøfte, om vi så nu skal fastlægge nogle nye målsætninger på området, der indebærer nogle endnu højere hastigheder ude i fremtiden – eksempelvis at sikre gigabit-hastigheder til alle borgere.

Der er ingen tvivl om, at der fremadrettet vil være behov for endnu højere bredbåndshastigheder på markedet, og i Teleindustrien bakker vi op om visionen om gigabit samfundet og om at fremme hurtigt bredbånd i hele landet.

Skal vi så også have en konkret fast målsætning om at alle – uanset behov og efterspørgsel – skal have tilbud om bredbånd med eksempelvis 1/1 Gbit/s hastighed i 2025. En sådan målsætning kunne umiddelbart lyde ambitiøs, men samtidig må man erkende, at behov og teknologier udvikler sig meget hurtigt, og hastighed er ikke den eneste parameter, som man bør se på.

For nogle vil behovet være endnu højere gigabit-hastigheder. For andre vil behovet være højere kapacitet, lavere latency, højere sikkerhed, mobilitet, pålidelighed eller noget helt syvende.

At fastsætte en målsætning, der alene handler om høje hastigheder kan vise sig i praksis at være utilstrækkeligt og måske endda uambitiøst og gammeldags. Det handler jo i bund og grund om den værdi, der skabes for forbrugerne og samfundet.

Den politiske målsætning på området bør derfor være, at vi i Danmark skal have en digital infrastruktur i absolut verdensklasse, og en infrastruktur der understøtter fremtidens digitale tjenester – uanset hvad de måtte stille af krav.

Det vigtige er, at den politiske målsætning understøttes at en politik, der har fokus på at fremme et godt investeringsklima på området og på at rydde barrierer væk, så vi kan nå så langt omkring i landet med den digitale infrastruktur og skabe grundlaget for innovation og udvikling af fremtidens digitale tjenester.

Det er den kurs, som man har lagt i det moderniserede teleforlig, og den kurs bør man fastholde.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email