Digital genial
- Teleindustrien

18. marts 2019

SAMVÆR & TRIVSEL. ”Digital genial” er et nyt online-materiale til brug på forældremøder, som lanceres i dag i forbindelse med European Media Literacy Week. Bag initiativet står Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med blandt andet Red Barnet og Center for Digital Pædagogik.
Også en række teleselskaber og brancheforeningen Teleindustrien indgår i samarbejdet bag initiativet.

Læs mere om initiativet her

Nye tal viser at forældrene er deres ansvar bevidst

De danske forældre er bevidste om deres ansvar i forhold til børnenes online-liv. I en ny undersøgelse blandt forældre til et eller flere børn i alderen 0-18 år har hele 89% svaret, at forældrene selv ’i høj grad til i meget høj grad’ har en vigtig rolle i forbindelse med at give råd og vejledning om børnenes digitale vaner og forbrug. I undersøgelsen, der er gennemført blandt 500 forældre i Userneeds online-panel for Medierådet for Børn og Unge, mener 58% af forældrene desuden, at de fagprofessionelle (fx lærere eller pædagoger) ’i høj grad til i meget høj grad’ spiller en vigtig rolle.

”Digital genial” er udformet som en online-værktøjskasse med aktiviteter, der kan hjælpe den fagprofessionelle med at facilitere en konstruktiv og involverende dialog på forældremødet, når det handler om de 7-12-åriges digitale trivsel. Det er vigtigt, at børnene bliver hørt, når det gælder deres digitale liv og derfor inddrager aktiviteterne børnene på forskellige måder. En del af aktiviteterne kan anvendes på mødet, hvor børn og forældre deltager sammen, mens andre aktiviteter indebærer en forberedende øvelse på klassen, så børnenes aktuelle vaner, erfaringer og interesser bliver omdrejningspunktet på forældremødet.

Parterne bag initiativet har tidligere udgivet forældreguiden ”Der er så meget forældre ikke forstår …”  (2015 – og revideret i februar 2019), der er ude i et oplag på 45.000, mens online-versionen har haft over 40.000 læsere.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email