Revideret lovforslag om CFCS
- Teleindustrien

18. marts 2019

Der er indgået en politisk aftale om at ændre den gældende lov om Center for Cybersikkerhed (CFCS)

I begyndelsen af 2019 blev et lovforslag udsendt i høring. Teleindustrien afgav sit høringssvar den 4. februar 2019.

Teleindustrien fremhævede i sit høringssvar, at der var behov for en række ændringer og præciseringer i forslaget, herunder særligt vedrørende forslaget om, at CFCS gives hjemmel til at påbyde tilslutning til CFCS’ netsikkerhedstjeneste.

Installation af udstyr til netsikkerhedstjenesten i de enkelte virksomheder kan have stor betydning for virksomhederne, deres kunder, samarbejdspartnere og ansatte. Der var derfor Teleindustriens klare holdning, at såfremt CFCS med den endelige lovtekst får mulighed for udstedelse af påbud om tilslutning, skal denne kun kunne medføre installation af ’passive’ elementer, og udelukkende på ’ydersiden’ hos virksomhederne.

På baggrund af høringen over lovforslaget er aftaleparterne enige om, at der foretages visse tilpasninger af lovforslaget. 

Det er bl.a. aftalt, at muligheden for at give påbud om tilslutning ændres, således at der ikke kan gives påbud om installation af sikkerhedssoftware.

Denne justering modtages meget positivt i Teleindustrien.

Se nærmere om den politiske aftale her

Print Friendly, PDF & Email