Behov for justeringer i cyberlov
- Teleindustrien

4. februar 2019

Teleindustrien (”TI”) har fremsendt sit høringssvar til Forsvarsministeriets udkast til ”Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed”. Se høringssvaret her

TI anerkender formålet med en øget indsats på sikkerhedsområdet, der afspejler det eksisterende trusselsbillede mod den digitale infrastruktur.

TI er dog samtidig af den opfattelse, at der med lovforslaget er tale om en meget indgribende regulering, og at forslagene på nogle punkter synes at gå længere, end hvad der kan retfærdiggøres og forsvares som proportionalt.

TI ser derfor behov for en række ændringer og præciseringer i forslaget, herunder særligt vedrørende forslaget om, at CFCS gives hjemmel til at påbyde tilslutning til CFCS’ netsikkerhedstjeneste. TI finder denne mulighed for påbud om tilslutning både ubegrundet og uproportional.

Installation af udstyr til netsikkerhedstjenesten i de enkelte virksomheder kan have stor betydning for virksomhederne, deres kunder, samarbejdspartnere og ansatte. Der er derfor TI’s klare holdning, at såfremt CFCS med den endelige lovtekst får mulighed for udstedelse af påbud om tilslutning, skal denne kun kunne medføre installation af ’passive’ elementer, og udelukkende på ’ydersiden’ hos virksomhederne.

/Jakob Willer, Teleindustrien

Print Friendly, PDF & Email