Ønsker til en ny regering
- Nyheder, Teleindustrien

Som optakt til Folketingsvalget den 5. juni 2019 er vi i TI blevet spurgt om, hvilke ønsker vi har til en ny regering. Det er omtalt i en artikel i Altinget

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien 
I Teleindustrien er det altoverskyggende ønske til en ny regering, at teleforliget, der blev indgået aftale om sidste maj, skal implementeres, siger direktør Jakob Willer. 

“Forliget indeholder alle de rigtige elementer. Opgaven for en ny regering er simpelthen at få fulgt op på det. Det handler om at have et erhvervspolitisk fokus i politikken. Vi skal sikre, at nye teknologiske muligheder kommer hurtigt i spil, at vi får får dækning i hele landet, at der er gode og stabile rammebetingelser for vækst og investeringer, og at der er en sund, fri konkurrence og gode forbrugerforhold,” siger Jakob Willer.

“Det er investeringer i den digitale infrastruktur, som er med til at skabe vækst, ny innovation og som sikrer grundlaget for vores velfærd og arbejdspladser i hele landet. På den måde er det i virkeligheden et rigtig stærkt forlig, man fik lavet. Opgaven er at få det implementeret,” siger han og tilføjer: 

“Hvis vi skal videre med digitaliseringen, skal vi sikre det erhvervspolitiske fokus. Der skal investeres i den digitale infrastruktur, der skal investeres i 5G, og vi skal have gang i brugen af teknologien på tværs af de forskellige sektorer i samfundet,” siger Jakob Willer. 

Print Friendly, PDF & Email