Author Archives: Jakob Willer

 1. Krav om logning

  Leave a Comment

  29. marts 2023

  Justitsministeren har den 28. marts 2023 udstedt en bekendtgørelse, der pålægger teleselskaber at foretage generel og udifferentieret logning af trafikdata fra og med den 30. marts 2023 til og med den 29. marts 2024, idet der foreligger tilstrækkeligt konkrete omstændigheder, der giver anledning til at antage, at Danmark står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som må anses for at være reel og aktuel eller forudsigelig

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/337

  Bekendtgørelsen afløser tidligere udstedt bekendtgørelse og indeholder samme krav til registrering, som har været gældende det seneste år.

  /Jakob Willer

 2. Nye sikkerheds-løsninger

  Leave a Comment

  16. februar 2023

  Klare rammer for nye sikkerhedsløsninger

  Når svindlere forsøger at sprede ondsindet og skadeligt software eller stjæle identitetsoplysninger og bankoplysninger fra danske forbrugere, så sker det ofte ved at forsøge at lokke brugerne til at klikke på links i falske sms’er eller e-mails. Et øjebliks uopmærksomhed er alt, der skal til.

  Truslen fra de cyberkriminelle er høj og stigende. Det er på den baggrund, at telebranchen sammen med Center for Cybersikkerhed og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur gennem en periode har arbejdet på at afklare rammerne og mulighederne for at etablere sikkerhedsløsninger, hvor teleselskaberne blokerer for de links, der er i svindelmails og sms’er, og derved blokerer for adgangen til det skadelige indhold.

  – Det er rigtig positivt, at der nu er skabt klare rammer, og at vi med nye sikkerhedsløsninger kan beskytte forbrugerne langt bedre, end vi har kunnet tidligere, udtaler Jakob Willer fra teleselskabernes brancheforening, Teleindustrien.

  – Det skal være trygt at færdes på internettet. Det fordrer blandt andet, at myndigheder og virksomheder sammen finder løsninger, der gør det nemt for den enkelte at beskytte sig mod cyberkriminelle. Det er dette initiativ et godt eksempel på. DNS-blokering er en god måde at beskytte mod for eksempel phishing, som er et stort problem. Det kommer til at gøre en mærkbar forskel for sikkerheden, supplerer chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Flarup.

  Konkret er der tale om, at teleselskaberne vil kunne etablere såkaldte DNS-blokeringer i systemerne, så forbrugerne ikke ledes hen til det skadelige indhold. I forhold til lovgivningen har det været nødvendigt at afklare, om sikkerhedsløsningerne skal etableres som løsninger forbrugerne selv skal tilvælge eller løsninger, der som udgangspunkt gælder for alle. Hvis det skal være en effektiv beskyttelse, så skal det som udgangspunkt kunne omfatte alle kunder hos det selskab, der etablerer løsningen.

  Fra myndighedsside er der med netneutralitetsreglerne stillet nogle klare kriterier op for de nye sikkerhedsløsninger. Der skal være tale om blokeringer, der alene beskytter mod indhold, der udgør en konkret trussel mod sikkerheden. Det betyder, at der med sikkerhedsløsningerne ikke må blokeres for adgang til andre typer indhold, som fx er stødende eller på anden måde uønsket – men som ikke udgør en konkret sikkerhedstrussel. Endvidere er det vigtigt, at blokeringerne ophæves, når indholdet ikke længere udgør en konkret trussel, og at kunderne orienteres om blokeringsordningen og mulighederne for at fravælge beskyttelsen, hvis de ønsker det.

  Det er op til hvert enkelt selskab eventuelt at beslutte etablering af nye sikkerhedsløsninger, og hvornår de i givet fald vil lancere en løsning. Selskaberne kan konsultere og rådføre sig med Center for Cybersikkerhed, mens det er Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, der fører tilsyn med de konkrete løsninger.

  – Vi vil fra branchens side gerne sende en stor ros til både Center for Cybersikkerhed og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur for en konstruktiv og frugtbar proces. Vi har en fælles og vigtig opgave med at styrke sikkerheden i samfundet og sikre danskerne en tryg digital hverdag. Det er vi i fællesskab lykkedes med her, udtaler Jakob Willer.

  Yderligere information:
  Thomas Flarup, Center for Cybersikkerhed, mobil 20160593 eller mail FEkommunikation@fe-ddis.dk
  Jakob Willer, Teleindustrien, mobil 20102365 eller mail jw@teleindu.dk

 3. De dyre adresser

  Leave a Comment

  23. december 2022

  I december 2022 blev der igen uddelt støtte til bredbåndsprojekter fra bredbåndspuljen.

  I 2022 har puljen været delt op i den almindelige ordning, som har eksisteret siden 2016, og en særlig ordning for enkeltstående adresser.

  Der er i 2022 efter den almindelige ordning givet tilskud til 94 projekter med i alt 2.447 deltagende adresser. Det gennemsnitlige tilskud pr. adresse ligger på godt 39.000 kr. Det er højere end tidligere og afspejler, at omkostningerne til etablering af bredbånd til de sidste adresser er højere.

  De mest isolerede adresser har i 2022 haft mulighed for søge om tilskud uden at skulle slå sig sammen med andre. 273 adresser har fået tilskud fra denne ordning. Tilskudsniveauet pr. adresser under denne ordning ligger på omkring 60.000 kr. i gennemsnit.

  Læs mere her

 4. Fuld fart på fiber og 5G

  Leave a Comment

  19. december 2022

  Den seneste telestatistik for 1H 2022 viser, at der er fart på udrulningen og brugen af både fiber og 5G.

  De nye tal fra SDFI viser, at der nu er mere end 1 mio. danske bredbåndskunder med fiber, og at der er næsten 1,9 mio. kunder med en bredbåndshastighed på mere en 100 Mbit/s (Download)

  Tallene viser også, at danskerne har taget godt imod de nye muligheder, når danskerne surfer og streamer på mobilen. Af de omtrent 8,5 mio. mobilabonnementer, som der er i Danmark, indgår adgang til det hurtige 5G-net således i ca. 3,5 mio. af abonnementerne.

  /jw

 5. IDA Connect Prisen 2022

  Leave a Comment

  14. oktober 2022

  På Tele2022 blev TV2 tildelt IDA Connectprisen 2022 for deres arbejde med at afprøve og anvende 5G til live tv og medieproduktion.

  Begrundelsen for tildelingen af IDA Connectprisen til TV2 var, at TV2 har været en pioner med at tage 5G i anvendelse i medieproduktionen. TV2 har meget tidligt set de store perspektiver og nye muligheder, som teknologien bringer med sig. Med 5G skabes mulighed for meget høj og dedikeret kapacitet i nettene, lave latenstider og muligheden for at skræddersy trådløse tjenester – som kan anvendes – og som giver stor fleksibilitet og høj kvalitet i live tvproduktion og broadcast.

  IDA Connectprisen 2022 til studerende blev givet til Jakob Brask, Kasper Bruun Olesen og Lauge Dyring, som har udført deres kandidatprojekt om effektivitetsforbedringer af integrerede radiofrekvens (RF) effektforstærkere (PA) ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg
  Universitet.

  Stort tillykke til TV2 og Jakob Brask, Kasper Bruun Olesen samt Lauge Dyring med prisen!

 6. Tele2022 – digital infrastruktur i verdensklasse

  Leave a Comment

  Den 11. oktober 2022 holdt vi den årlige telekonference Tele2022 med ca. 200 deltagere fra både teleselskaber, organisationer, kommuner og myndigheder.

  Behov for koordination og design af løsning for bredbånds-restgruppen
  Der var på dagen spændende indlæg og debatter om bl.a. reguleringen på teleområdet, behovet for koordination og strategisk ledelse på tværs af myndigheder, vilkår for investeringer og rammebetingelser for udrulning af den digitale infrastruktur. Der var drøftelser om betydningen af 5G, bredbåndspuljen og restgruppen, hvor en central pointe var, at bredbåndspuljen ikke er det rette instrument til at sikre, at alle adresser i hele landet får adgang til højhastighedsbredbånd senest i 2025. Der er derfor brug for allerede nu at igangsætte arbejdet med design af en model, der kan sikre, at der findes løsninger for restgruppen.

  Standardisering på engrosmarkedet
  Der var debat om engros-markedet i lyset af de strukturelle ændringer i markedet og den voksende opdeling mellem infrastrukturejere og tjenesteudbydere. Der var her udbredt enighed om behovet for at fremme standardisering af begreber, processer og produkter på engrosområdet til gavn for konkurrencen og forbrugerne, og at det i forlængelse af arbejdet
  med en brancheaftale om SBBU (skift af bredbåndsudbyder) kunne være en opgave, man kunne tage fat på i brancheregi.

  Stort potentiale for private 5G net
  Vi hørte en interessant debat om private 5G net og mulighederne for at udvikle skræddersyede tjenester til kunderne. En pointe var her, at potentialet er stort, og at vi med partnerskaber på tværs i branchen og med potentielle kunder kan udvikle markedet endnu mere.

  Cybersikkerhed og kompetencer i fokus
  Der var oplæg om cybersikkerhed, den skærpede trussel og den nye sektorstrategi for cybersikkerhed på teleområdet, som er udarbejdet i samarbejde mellem CFCS, teleselskaberne, erhvervsorganisationer og TeleDCIS. I relation til cybersikkerhed blev der i debatterne fremhævet en helt konkret udfordring med at tilbyde sikkerhedsprodukter til kunderne og de mulige begrænsninger, som følger af netneutralitetsreglerne.

  Techgiganternernes rolle – debatten om “fair share”
  Der var debat om cloud-løsninger, tech-giganter og lokale aktører. Og vi havde en interessant debat mellem CCIA (som repræsenterer de store tech-virksomheder) og ETNO (europæisk teleorganisation) om et forslag om at lade tech- og streamingvirksomhederne, som sender meget trafik gennem nettene, bidrage med en ”fair share” af finansieringen af de øgede
  investeringer i den digitale infrastruktur. Der er store interesser på spil i debatten, og det er stadig et åbent spørgsmål, hvordan sagen udvikler sig og håndteres i EU.

  Sidst på dagen var der input til den danske telebranche – baseret på, hvordan best practice er i andre lande i EU – bl.a. om udfordringerne på engrosmarkedet og behovet for standardisering.

  De politiske visioner om bredbånd og digitalisering
  Som afslutning havde vi besøg af MF Christoffer Melson (V) og MF Katarina Ammitzbøll (K), som på trods af valgkamp mødte frem og gav deres bud på de vigtigste politiske temaer på teleområdet. Vi kom her omkring både behovet for politiske visioner og lederskab, behovet for at tænke på tværs af ministerområder og koordinere indsatsen på området, behovet for at have midlerne parat til at indfri bredbåndsmålsætningen, rammevilkår for etablering af master og fiber, det øgede fokus på cybersikkerhed og udfordringerne for alle brancher med at få adgang til kvalificeret it-arbejdskraft.

  Tak for en spændende dag til alle oplægsholdere, deltagere og medarrangører (TI, DI Digital, Dansk Erhverv, IDA Connect og IT-Branchen).

 7. Ny sektorstrategi for cybersikkerhed

  Leave a Comment

  4. oktober 2022

  Der er i samarbejde mellem teleselskaberne, brancheorganisationerne, TeleDCIS og Center for Cybersikkerhed udarbejdet en ny strategi for cybersikkerhed i telesektoren.

  Essensen af strategien er, at vi skal styrke den fælles indsats og samarbejdet mellem de samfundsvigtige områder, internt i telebranchen og med Center for Cybersikkerhed.

  Endvidere er der med strategien sat fokus på kompetenceudviklingen på cybersikkerhedsområdet. Der vil i brancheregi blive prioriteret fælles kompetenceudviklingsaktiviteter, ligesom branchen vil deltage aktivt i øvelser og uddannelsesaktiviteter koordineret fra og udbudt af Center for Cybersikkerhed.

  Cybertruslen er konkret, kompleks og reel. Vi skal derfor gøre vores yderste for at være forberedt, og vi skal styrke robustheden i vores digitale infrastruktur og i vores cyberforsvar.

  /Jakob Willer, Teleindustrien

  Strategien kan ses her https://www.teleindu.dk/cybersikkerhed-strategi-okt-2022/

  Parterne bag strategien Center for Cybersikkerhed, Dansk Erhverv, DI Digital, FiberAlliancen, IT-Branchen, TeleDCIS, Teleindustrien har følgende fælles budskaber i forbindelse med offentliggørelsen af strategien:
  https://www.teleindu.dk/cybersikkerhed-strategi-okt-2022-faelles-budskaber/

 8. Anders And Online

  Leave a Comment

  20. september 2022

  Telenor, YouSee, Norlys og Waoo/Fibia har sammen med TI været med til at muliggøre udgivelsen af et nyt Anders And blad med fokus på børns digitale liv og trivsel.

  Bladet henvender sig til hele familien og giver mulighed for en hyggelig og lærerig stund, hvor familien læser bladet sammen.

  Vi er i telebranchen meget glade for at være med til at hjælpe familier med at forstå og snakke om det digitale, og styrke børns muligheder for at kunne færdes trygt og sikkert på nettet.

  Anders And bladet er udarbejdet i samarbejde mellem Center for digital pædagogik og Story House Egmont. Bladet er trygt i 50.000 eksemplarer og vil bl.a. blive uddelt gratis i telebutikker og ved arrangementer på skoler.

  Man kan se en digital version af Anders And bladet her

  /Jakob Willer – mobil 20102365