Author Archives: Jakob Willer

 1. Henvendelse til udvalget for it og digitalisering

  Leave a Comment

  20-09-2023

  TI har rettet henvendelse til digitaliseringsudvalget i Folketinget vedr. to aktuelle problemstillinger.

  Det vedrører 1) regeringens overvejelser om at indføre krav om aldersverifikation på hjemmesider med erotisk indhold og mulige blokeringer og 2) forslag til EU-forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, herunder regler om
  overvågning af kommunikation for at opspore materiale med seksuelle krænkelser af børn.

  Vi har fra telebranchens side fuld forståelse for de hensyn, der ligger bag begge problemstillinger og initiativer og det særlige hensyn, der skal tages for at beskytte børn.

  Ad 1) Regeringens overvejelser om at indføre krav om aldersverifikation på hjemmesider med erotisk indhold
  Telebranchens bekymring er her:
  A) At der endnu ikke findes modne tekniske løsninger til aldersverifikation, der vurderes at kunne fungere i praksis og som respekterer persondatasikkerhed (erfaringer fra Frankrig, Tyskland og Australien) – og at evt. krav/lovgivning ikke vil have den ønskede effekt.
  B) At det vil medføre massive administrative byrder for myndigheder, domstole og teleselskaber at håndtere de omfattende blokeringer, der må forventes (der er potentielt mere end 4 millioner hjemmesider, der skal blokeres).
  C) At initiativet reelt vil medføre et mindre trygt og mere usikkert internet. Et dansk særkrav vil således legitimere udlevering af personlige oplysninger til usikre tjenester og øge risikoen for identitetstyveri. Endvidere vil omgåelse af blokeringer (som må forventes at stige i omfang) eliminere effekten af øvrige sikkerhedstiltag, som er taget for at forhindre spredning af malware, spredning af materiale med seksuelle krænkelser
  af børn, adgang til falske svindel-hjemmesider, adgang til rettighedskrænkende materiale (musik og film), adgang til farlige produkter (Sikkerhedsstyrelsen), adgang til ulovlige spil (Spillemyndigheden) og adgangen til misinformation fra russiske statskontrollerede medier som Russia Today og Sputnik News.

  Telebranchen foreslår som alternativ at fokusere på at stimulere og udbrede anvendelse af forældrekontrolløsninger, hvilket vi fra branchens side gerne indgår i dialog og samarbejde med myndighederne om.

  Ad 2) Forslag til EU-forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, herunder regler om overvågning af kommunikation for at opspore materiale med seksuelle krænkelser af børn

  EU-Kommissionen har fremlagt et forslag til en forordning om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (CSA-forslaget)
  https://www.eu.dk/samling/20222/udvda/EUU/1958053/index.htm
  Vi har i telebranchen fuld forståelse for ønsket om at begrænse spredningen af materiale med seksuelle krænkelser af børn, og vi har siden 2005 i samarbejde med Rigspolitiet og Red Barnet drevet en filtreringstjeneste for at hindre spredning af materiale med overgreb på børn.

  Det fremsatte forslag til EU-forordning vil imidlertid indebære en systematisk og generel overvågning af indholdet af kommunikationen (herunder telefonsamtaler og sms) mellem helt almindelige mennesker – uden konkret mistanke.

  Vi er i Teleindustrien bekymrede for, om dette tiltag vil indebære så omfattende og systematisk overvågning, at det vil være i strid med EU-Charteret om grundlæggende rettigheder.

  EU-Domstolen har tidligere meget klart konkluderet, at den generelle og udifferentierede logning af metadata på teleområdet til kriminalitetsbekæmpelse er i strid med EU-Charteret.

  Hvis generel logning af metadata er i strid med charteret, så har vi vanskeligt ved at se, hvordan overvågning af samtaler og indhold af almindelige menneskers kommunikation ikke også er i strid med Charteret.
  Det er langt mere indgribende.

  Vi opfatter det som et omfattende indgreb i meddelelseshemmeligheden, som normalt både er beskyttet af grundloven, straffeloven, e-privacydirektivet og EU-Charteret.

  Vi opfordrer til, at det – inden Danmark støtter forslaget til forordning, der vil have umiddelbar gyldighed i Danmark – meget grundigt belyses, hvordan forslaget respekterer beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, som er omfattet af EU-Charteret, og at der tages forbehold
  herfor i den videre EU-proces.

 2. Faldende investeringer og faldende omsætning

  Leave a Comment

  12-07-2023

  Telebranchens investeringer i bredbånd og mobildækning runder nu 11 mia. kr. Det viser de nye ”Økonomiske Nøgletal for Telebranchen” for 2022 fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).

  Korrigeret for inflation er der dog tale om en nedgang i investeringsniveauet på 3,9 pct. sammenlignet med året før. Det er første gang investeringsniveauet er faldet siden 2018.

  Nye økonomiske nøgletal for telesektoren viser også et fald i den samlede omsætning i branchen på 4,9 pct. fra 2021 til 2022.

  Det er de høje inflationstal for 2022, der i særlig grad påvirker de økonomiske resultater negativt, når der ses på udviklingen i faste priser.

 3. Teleindustrien foreslår en forhandlingspligt

  Leave a Comment

  3. juli 2023

  Teleindustrien har udarbejdet et notat med branchens kommentarer til EU-Kommissionens høring og regeringens ”non-paper” fremsendt til Europaudvalget vedr. spørgsmålet om finansiering af den digitale infrastruktur og fremtidens europæiske telemarked.

  Teleindustrien bekymret over, at regeringen har valgt at konkludere håndfast og unuanceret vedrørende meget afgørende spørgsmål for udviklingen på telemarkedet, uden at der i den forbindelse er sket inddragelse af telebranchen.

  Teleindustriens forslag er, at der bør indføres en forhandlingspligt mellem de største indholdsudbydere og netudbyderne, så de markant stigende datamængder, som afstedkommer store investeringer i den digitale infrastruktur, kan håndteres på en hensigtsmæssig måde.

  https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2023/07/TI-notat-til-europaudvalget-juli-2023.pdf

 4. Dansk version af internettet?

  Leave a Comment

  13-06-2023

  Regeringens tech-ekspertgruppe giver med deres anbefalinger et berettiget og kvalificeret indspark til at styrke reguleringen og øge kontrollen med techgiganternes aktiviteter og sikre en bedre beskyttelse af børn og brugere på digitale platforme. De foreslåede tiltag ligger i naturlig forlængelse af Digital Service Act (EU regulering), som grundlæggende handler om at styrke borgernes digitale rettigheder.

  På særligt et punkt giver de fremlagte anbefalinger anledning til opfølgende spørgsmål og afklaring, og for telebranchen også en alvorlig bekymring. Det foreslås, at der udvikles effektive aldersbekræftelsesværktøjer, så børn og unge kun kan få adgang til tjenester med aldersvarende indhold. Hvordan det skal gøres står ikke klart, og det er på ingen måde en enkel opgave at løse.

  For telebranchen vækker det dog særlig bekymring, at det foreslås at overveje en løsning, hvor teleselskaber skal blokere for adgangen til platformene, hvis udbyderne ikke efterlever kravene om aldersverifikation. Det baner vejen for en meget omfattende og indgribende blokering af adgangen til tjenester og indhold på internettet, der ikke følger de danske regler. Skal vi have en dansk version af internettet?

  /Jakob Willer, mobil 20102365

 5. Fair Contribution

  Leave a Comment

  22-05-2023

  Teleindustrien har leveret sit høringssvar til høringen fra EU-Kommissionen om udviklingen på det europæiske telemarked. Se høringssvaret her https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2023/05/TI-horingssvar-EU-Consultation-maj-2023.pdf

  Konklusionen er, at vi fra Teleindustriens side anerkender, at der i et europæisk perspektiv potentielt kan være problemer på markedet.

  Techgiganterne har så stor markedsmagt, at det vanskeliggør en lige og reel forhandling om sammenkobling af net og udveksling af datatrafik. Der er stor asymmetri i udvekslingen af datatrafik mellem teleselskaberne og techgiganterne, og det er vanskeligt at se, hvilke incitamenter techgiganterne har til at begrænse – og distribuere datatrafikken effektivt, hvis det ikke har økonomiske konsekvenser, at mængden af datatrafik i nettene vokser.

  Vi peger derfor fra Teleindustriens side på, at aftaler om udveksling af datatrafik skal baseres på kommercielle forhandlinger mellem parterne, men at det kan være relevant og berettiget, at aktørerne på markedet har en forpligtelse til at forhandle aftaler om udveksling og håndtering af datatrafik. Denne forpligtelse findes ikke i dag i relationen mellem teleselskaber og techgiganter.

  /Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

 6. SBBU “hyrdebrev”

  Leave a Comment

  12-05-2023

  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har udsendt et brev til alle bredbåndsudbydere i Danmark om de nye regler om skift af bredbåndsudbyder (SBBU), som trådte i kraft 1. januar 2023.

  De nye regler indebærer, at alle bredbåndsudbydere skal gøre det lettere for bredbåndskunder at skifte udbyder. Konkret skal bredbåndsudbydere tilbyde at koordinere skiftet for kunden og ordne alle de praktiske forhold – ligesom det kendes ved skift af mobiludbyder.

  SDFI orienterer i sit brev også om den brancheaftale der er indgået i Teleindustrien om SBBU. Det er SDFI’s vurdering, at bredbåndsudbydere bedst kan opfylde reglerne om skift af bredbåndsudbyder ved at tiltræde brancheaftalen om skift af bredbåndsudbyder, og SDFI opfordrer derfor alle udbydere af bredbånd til at tiltræde brancheaftalen om skift af bredbåndsudbyder.

  Læs brevet her

  /JW

 7. Flere bruger fiber og 5G

  Leave a Comment

  11-05-2023

  Nye tal fra SDFI viser vækst i antallet af abonnenter på både fiber og 5G.

  Det seneste år er antallet af abonnementer på fiberbredbånd steget med ca. 13 pct., og fiberbredbånd udgør nu 43 pct. af alle de solgte fastnetbredbåndsabonnementer. Mere fiber betyder også højere hastigheder. Ca. 77 pct. af danskernes bredbåndsabonnementer via fastnettet giver adgang til mindst 100 Mbit/s.

  De nye tal viser også, at antallet af 5G-abonnementer er steget med ca. 22 pct. på blot et halvt år. Abonnementer med adgang til 5G udgør dermed mere end halvdelen af alle mobilabonnementerne i Danmark.

  Se de nye tal her https://sdfi.dk/om-os/nyhedsrum/nyheder/nyhedsarkiv/2023/maj/danskerne-tager-fremtidens-teleteknologier-til-sig-