Author Archives: Jakob Willer

 1. Tele2021 og 25-års jubilæum

  Leave a Comment

  Den 26. oktober 2021 slår vi dørene op for årets konference Tele2021 – Telebranchens rolle i den digitale økonomi

  Se program og mulighed for tilmelding her

  Liberaliseringen af det danske telemarked fejrer 25-års fødselsdag

  Som afslutning på konferencen Tele2021 den 26. oktober 2021 fejrer vi, at det i år er 25 år siden, at det danske telemarked blev liberaliseret.  Samtidig fejrer vi 25-års jubilæum for brancheforeningen Teleindustrien, som har spillet en central rolle i at få et liberaliseret markedet med mange konkurrerende teleselskaber og teknologier til at fungere i praksis.

  Teleindustrien er vært for et arrangement, som finder sted efter konferencen i forhallen i DI Industriens Hus, Rådhuspladsen, København, den kl. 15.30 med indlæg fra formand for Teleindustrien Søren Johansen og jubilæumstale ved tidligere direktør i IT- og Telestyrelsen Jørgen Abild Andersen, som var en af hovedarkitekterne bag teleliberaliseringen.

 2. Her udbygges mobilnettet

  Leave a Comment

  De kommende 3-4 år vil mobilnettene blive udbygget med 400-500 nye master og antennepositioner.

  Den massive udbygning følger af dækningskrav, der er stillet i forbindelse med gennemførte frekvensauktioner i 2019 og 2021. Der er stillet dækningskrav i 334 områder, hvor der skal være etableret dækning senest i februar 2024. Dækningskravene er primært stillet i landområder, hvor der i dag er manglende dækning.

  Se her, hvor der er stillet dækningskrav, og hvor dækningen forbedres de kommende år.

 3. Vækst i hurtigt bredbånd

  Leave a Comment

  Fra første halvår til andet halvår 2020 er antallet af bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i downloadhastighed steget med 17 pct., hvilket betyder, at 220.000 flere i perioden fik adgang til disse høje hastigheder. I alt havde 58 pct. af bredbåndsabonnementerne adgang til downloadhastigheder på mindst 100 Mbit/s.

  Det viser Energistyrelsens telestatistik for andet halvår 2020

  Coronanedlukningen har skabt en øget efterspørgsel på hurtigt bredbånd, og heldigvis har vi i Danmark haft en rigtig god digital infrastruktur, der har kunne rumme den øgede efterspørgsel og de øgede trafikmængder.

  Der er fortsat stort behov for at udbygge infrastrukturen med både fiber og 5G, og teleselskaberne investerer fortsat i udbygning af nettene. Politisk bør det prioriteres at bryde barrierer for udbygningen ned og fremme udbygningen i alle dele af landet. Det handler bl.a. om at justere Planloven og fremme mulighederne for at etablere mobilmaster i landzone. Endvidere handler det om at sikre rimelige rammer for gravearbejde, styrke planarbejdet i kommunerne og bane vejen for den digitale infrastruktur.

  /Jakob Willer

 4. Rekordhøje investeringer

  Leave a Comment

  7. juli 2021.

  Teleselskaberne investerede i 2020 mere en 10 mia. kr. i udbygningen af den digitale infrastruktur i Danmark. Det viser de netop offentliggjorte økonomiske nøgletal for telesektoren, som Energistyrelsen har udarbejdet. Det svarer til, at teleselskaberne i 2020 investerede 1.785 kr. pr. indbygger i Danmark.

  Det er et rekordhøjt investeringsniveau, som vidner om en branche og nogle selskaber, der påtager sig et kæmpestort ansvar for at sikre udbygningen med fiberbredbånd og mobildækning til de danske forbrugere i hele landet. Særligt investeringerne i udbygning af fibernettene nåede i 2020 et meget højt niveau på mere end 6,6 mia. kr.

  Investeringsniveauet i den danske telebranche har gennem en længere årrække ligget på omkring 6-7 mia. kr. årligt. I 2019 steg investeringerne til 8,6 mia. kr. og i 2020 er vi nået over 10 mia. kr. Det er det højeste investeringsniveau i sektoren i mange år.

  De meget omfattende investeringer i telebranchen har skabt grundlaget for, at vi i Danmark har en digital infrastruktur, som er blandt de bedste i verden. Det har været med til at bringe Danmark gennem Coronakrisen, at vi har haft en digital infrastruktur, der har kunne understøtte både hjemmearbejde og hjemmeundervisning. Den digitale infrastruktur udgør grundlaget for digitaliseringen af samfundet og Danmarks konkurrenceevne og bliver kun vigtigere og vigtigere.

  /Jakob Willer

 5. Bølge af trojanske sms angreb

  Leave a Comment

  6. juli 2021

  Danskernes mobiltelefoner er i øjeblikket udsat for en stor stigning i virusangreb. Mængden og alvoren af angrebene er af en sådan karakter, at danske teleselskaber nu sender en kraftig advarsel til danskerne om, at der er falske og skadelige sms’er og apps i omløb. Advarslen gælder særligt den internationalt kendte FluBot-virus, som nu er nået til Danmark. Denne virus vækker bekymring, da den potentielt kan bruges til identitetstyveri og kreditkortsvindel ved at aflure indhold og koder på Android-telefoner. Samtidig kan download af falske apps eller klik på links i falske sms’er efterlade ejere af både iPhones og Android-telefoner med ekstraudgifter for udlandsopkald eller beskeder, de ikke selv ved eller kan se, at deres mobil har foretaget.

  Risiko for spyware på mobilen

  Svindlen kan ske via falske sms’er, som fx fortæller modtagerne, at de har fået en ny telefonsvarer og beder dem om at klikke på et link for at få adgang til denne. Ved klik på linket ledes modtagerne hen til en hjemmeside, hvor de bliver bedt om at indtaste personlige oplysninger eller kreditkortoplysninger, eller til en hjemmeside, hvor de opfordres til at downloade en app.

  Det er ikke farligt at modtage sms’en, men klikker man på linket og installerer app’en, bliver det muligt for IT-kriminelle fx at foretage opkald til udlandet og sende lignende falske sms’er videre til andre uskyldige fra ens telefon – og i værste fald lægger app’en spyware på mobilen, så indhold og koder kan aflæses. Derfor opfordrer telebranchen nu danskerne til at være særligt forsigtige overfor sms’er med links – også selvom sms’en ser ud til at komme fra en anerkendt og troværdig virksomhed eller et kendt nummer. Er man som forbruger det mindste i tvivl, så opfordrer branchen til, at man kontakter afsenderen, inden man installerer ukendte apps på sin mobil. 

  Da svindlerne løbende skifter metode, er det vanskeligt at bremse denne type af it-kriminalitet. Endvidere kan teleselskaberne ikke forhindre download og installation af falske apps. Det er derfor vigtigt at brugerne advares.

  Telebranchen er i dialog med både Rigspolitiet og Center for Cybersikkerhed omkring spredningen af FluBot-malware i Danmark.

  Har du modtaget en fup sms-besked:

  1. Klik ikke på linket i meddelelsen og installer ikke nogen apps, hvis du bliver bedt om det.

  2. Undlad at indtaste personlige oplysninger eller bankoplysninger

  3. Slet meddelelsen

  Kommer sms’en fra en virksomhed, du afventer en sms fra eller normalt modtager sms’er fra, gå da i stedet ind på virksomhedens hjemmeside eller kontakt virksomheden på andre kanaler. Lad være med at klikke på links i sms-beskeder, hvis du er det mindste i tvivl.

  Har du klikket på linket for at downloade app’en:

  Har du klikket på et farligt link og installeret app’en, så anbefaler vi, at du renser din mobil for at undgå, at dine adgangskoder og onlinekonti potentielt kan hackes. Indtast ikke adgangskoder på mobilen, før den er renset.

  1. Genetabler fabriksindstillingerne og genskab en tidligere sikkerhedskopi fra før, den falske app blev installeret. Ved du ikke, hvornår appen er installeret, må telefonen nulstilles

  2. Hvis du har logget ind på konti eller apps ved hjælp af en adgangskode, siden du downloadede appen, skal adgangskoden til disse konti ændres fra en anden enhed eller efter telefonen er renset. Er samme adgangskoder brugt til andre konti, skal disse også ændres hurtigt

  3. Har du brug for hjælp eller yderligere information, så kan du henvende dig til dit teleselskabs kundeservice

  I UK har myndighederne udsendt en advarsel om FluBot virussen: https://www.ncsc.gov.uk/guidance/flubot-guidance-for-text-message-scam

  Vi opfordrer alle til at anvende Forbrugerrådet TÆNK’s app Mit digitale Selvforsvar, hvor man løbende bliver advaret om nye angreb fra svindlere.

  Yderligere information for pressen: Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, mobil 20102365

 6. Bredbånd i vækst

  Leave a Comment

  2. juli 2021

  Den nyeste bredbåndskortlægning fra Energistyrelsen viser, at der er fuld fart på udbygningen af bredbånd med høje hastigheder. Bredbåndskortlægningen for 2021 viser, at bredbåndsdækningen i hele landet, og særligt i landzoneområderne, er blevet endnu bedre det seneste år.

  Den såkaldte restgruppe af boliger og virksomheder, som ikke har adgang til lynhurtigt bredbånd på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload, er reduceret med 22 pct. Det betyder, at ca. 27.000 bolig- og virksomhedsadresser har fået adgang til 100 Mbit download og 30 Mbit upload det seneste år. Sammenlagt har 96 pct. af alle danske boliger og virksomheder nu adgang til de høje hastigheder.

  Kortlægningen viser, at de store investeringer der bliver lagt fra selskabernes side i at udbygge den digitale infrastruktur i Danmark har en effekt. Det er særligt udbygningen med fiber bredbånd, som ligger bag den positive udvikling. Energistyrelsen har i kortlægningen ikke medregnet mobilt bredbånd, som for rigtig mange kunder udgør en fuldgod bredbåndsforbindelse. Med 5G-udbygningen forventes restgruppen at kunne blive endnu mindre. Hvor stor betydning 5G vil have for restgruppens størrelse, er endnu for tidligt at vurdere. Det er forventningen i TI, at vi om to til tre år bedre vil kunne vurdere, hvor stor effekt 5G har på dækningen med bredbånd i landområder.

  /Jakob Willer

 7. Mobildækning i Cityringen

  Leave a Comment

  2. juni 2021

  Efter et intensivt samarbejde mellem Metroselskabet og mobilselskaberne er det nu lykkedes at få etableret mobildækning både på strækningerne mellem stationerne og på stationerne i Cityringen.

  Etableringen af mobildækningen har vist sig langt mere kompliceret end først antaget og krævet et intensivt samarbejde mellem Metroselskabet og teleselskaberne. Corona-situationen og andre opgaver med den nye strækning, blandt andet slibning af skinner, har også forsinket forbindelsen, har Metroselskabet tidligere meddelt. Det skriver Ugeavisen https://ugeavisen.dk/indreby/artikel/cityringen-nu-virker-telefonen-hele-vejen-rundt

  At der nu er kommet mobildækning i Cityringen glæder Venstres integrations- og beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, som udtaler til ugeavisen.dk

  – Det er dejligt for københavnerne, at der nu er fuld mobildækning i metroen. Det er en gevinst for københavnernes frihed

 8. Revision af planloven

  Leave a Comment

  2. juni 2021

  Mobilselskaberne skal i de kommende 3 år opsætte nye mobilmaster i landdistrikterne for at skabe bedre dækning, udrulle 5G og opfylde behovet for mere datakapa­citet i mobilnettet. I 334 områder er der dækningsforpligtelser som følge af de statslige frekvensauktioner. Disse forpligtelser skal opfyldes inden henholdsvis april 2022 og februar 2024. Der skal i den forbindelse opføres 400-500 nye master i landdistrikterne.

  Mange af disse nye master skal etableres i landzone, hvor der kan være mange begrænsninger og restriktioner på arealanvendelsen, og hvor det kan være vanskeligt at få tilladelse til at opstille masterne. Praksis med etablering af master i landzone viser, at sagerne meget ofte trækkes ud i meget langstrakte processer, og at det i mange tilfælde ikke er muligt at finde brugbare løsninger.

  Der er derfor behov for en lempelse af kravene i planloven (landzone­sager), så det gøres muligt at opfylde de dækningskrav. som er stillet fra Folketinget side.

  Vi har derfor fra TI’s side i samarbejde med Dansk Erhverv indledt arbejdet for at sikre bedre rammer for masteudbygningen i forbindelse med revisionen af planloven.

  Det er en naturlig opfølgning på vedtagelsen af teleloven i 2020, hvor en meget bred kreds af partier i Folketinget i betænkningen fra december 2020 udtalte: ”S, V, RV, KF, DF, SF, EL, NB og LA opfordrer i øvrigt til, at der hurtigst muligt igangsættes et arbejde med at sikre bedre muligheder for at gøre det lettere for teleselskaberne at sikre dækning i de områder, hvor der er stillet dækningskrav.”