Bedst og billigst i København
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Teleindustrien og Københavns Kommune har udarbejdet en hensigtserklæring om at samarbejde om at skabe de bedste og billigst mulige rammer for en effektiv digital infrastruktur i København til glæde for byens erhvervsliv, borgere, turister og offentlige institutioner.

Samarbejdet tager udgangspunkt i de muligheder. der er for at anvende byens faciliteter til at udbygge den digitale infrastruktur. Det indebærer et pilotforsøg med træk af fiber i kloakker og anvendelse af buslæskærme og lysmaster til placering af teknisk udstyr. Endvidere omfatter samarbejdet udlejning af antennepladser på kommunale bygninger og arealer. Realiseringen af de forskellige dele drøftes nærmere i efteråret 2016.

Det er meget positivt, at Københavns Kommune går ind i dette samarbejde og ser nærmere på, hvordan kommunen og telebranchen i fællesskab kan nå længere med infrastrukturen. Det handler om at fjerne barrierer og gøre det så attraktivt som muligt at få udrullet den digitale infrastruktur. Det kan flere andre byer godt lade sig inspirere af, siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

Når man på denne måde går aktivt ind og ser på, hvordan vilkår kan forbedres og barrierer ryddes af vejen – så baner man også vejen for, at teleselskaber vil kunne udrulle den digitale infrastruktur, som har så stor betydning for en moderne by. Uden den digitale infrastruktur, så kan vi jo glemme alt om smart city projekter, telemedicin, digitalisering af erhvervsliv, offentlig digitalisering m.v. Det er en god investering for byen, uddyber Jakob Willer.

Hensigtserklæringen kan ses her: Underskrevet hensigtserklæring om samarbejde mellem Teleindustrien og Københavns Kommune

Jakob Willer – 20102365

Print Friendly, PDF & Email