Smarte byer og tingenes internet
- Nyheder, Teleindustrien

Overalt i verden tales der om smarte byer og IoT. Men hvad handler det egentlig om? Hvordan skaber det værdi for mennesker og samfund? Og hvordan håndterer vi sikkerhed og privacy, når alt er forbundet og taler sammen?

Det var temaet for Teleindustriens årsdag den 7. juni 2016, som blev holdt i Københavns Erhvervshus.

Teleindustrien satte fokus på temaet samtidig med, at der i København etableres et levende smart city laboratorium. Læs mere om dette initiativ her: http://www.business.dk/digital/den-smarte-by-rykker-ind-paa-raadhuspladsen

På årsdagen var der oplæg fra Telenor om Internet of Things og hvilke tendenser, der tegner sig i Norden. Der var oplæg fra TDC om pilotprojektet Street Lab i området H. C. Andersens Boulevard og Vester Voldgade. Og der var en præsentation fra Rådet for Digital Sikkerhed om sikkerhed og privacy i Smart City løsninger.

Som afslutning på dagen var der fokus på den politiske vinkel om smart cities og IoT, hvor René Gade fra Alternativet bl.a. havde den helt centrale pointe, at digital vækst og hensyn til privacy og sikkerhed ikke skal ses, som to modsatrettede dagsordener. Et synspunkt, som vi fuldt ud bakker op om fra Teleindustriens side.

Præsentationer fra dagen kan ses her:

Teleindustrien June 7_2016_pdf

Teleindustrien

Sikkerhed Smart city

Udpluk af pointer fra dagen kan ses omtalt i pressen her: http://www.business.dk/digital/smarte-byer-skal-ogsaa-have-styr-paa-sikkerheden

/Jakob Willer – 20102365

Print Friendly, PDF & Email