Behov for hurtig afklaring
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Teleindustrien har siden de danske logningsregler blev indført sat spørgsmålstegn ved, om reglerne og den omfattende registrering var proportional, og Teleindustrien har gentagne gange efterlyst en revision af de danske regler.

EU-domstolens dom fra 8. april 2014 har sat yderligere spørgsmålstegn ved de danske regler, og Teleindustrien efterlyser derfor en hurtig stillingtagen fra justitsministeren.

Brev til justitsministeren af 11. april 2014

Justitsministeren vedr logning – 11 04 2014 (3)

 

Print Friendly, PDF & Email