Logningsregler bør ændres
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

EU-domstolen har i en dom den 8. april 2014 kendt logningsdirektivet ugyldigt – se dommen her: www.curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054da.pdf

Det fremgår af dommen, at logningsdirektivet udgør et omfattende og alvorligt indgreb i den grundlæggende ret til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger, uden at dette indgreb er begrænset til det strengt nødvendige.

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler:

Dommen skal tages alvorligt. Det er slået fast med syvtommersøm, at overvågning og registrering af borgernes elektroniske adfærd er et indgreb i de grundlæggende rettigheder om bl.a. retten til privatliv

– Der ingen grund overhovedet til at udsætte revisionen af de danske regler, når EU-direktivet er blevet underkendt, og når de danske politikere oven i købet valgte at tage den danske telelogning et stort skridt videre med internet-overvågningen er der særlig god grund til at se nærmere på, om det er proportionalt. Vi er i Danmark gået længere med overvågningen end det direktiv, der nu er kendt ugyldigt

– Dommen er et vink med en vognstang til politikerne om, at man ikke bare skal overvåge borgerne, fordi man kan. Det skal være nøje afmålt og være proportionalt i forhold til det udbytte man får

I 2013 foretog danske teleselskaber 3,5 billion registreringer af kundernes digitale adfærd.

Læs evt. yderligere her:

www.version2.dk/artikel/teleorganisationer-danske-logningsregler-skal-aendres-nu-57208

www.dr.dk/Nyheder/Viden/Tech/2014/04/08/153921.htm

Print Friendly, PDF & Email