Behov for investeringer i milliardklassen
- Nyheder, Teleindustrien

Bragt i Altinget 11. juni 2017

Vi skal have bredbånd og mobildækning i hele Danmark

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

I den seneste tid har vi set flere politikere udtrykke klare ambitioner om at sikre bredbånd og mobildækning til alle i Danmark. Det er meldinger, som vi i Teleindustrien tager imod med åbne arme. Vi har behov for visionære og ambitiøse politikere, og vi har behov for regioner og kommuner, som skaber klare rammer og bidrager til at sikre, at bredbånd og mobildækning når så langt rundt i landet som overhovedet muligt. Den digitale infrastruktur er en forudsætning for vækst og udvikling alle steder.

Regeringen har en målsætning om, at alle borgere og virksomheder i 2020 skal have adgang til bredbånd med hastigheder på 100/30 mbit/s. Det er en ambitiøs målsætning. I dag har 88 pct. adgang til teknologier, der kan tilbyde 100/30 mbit/s. Kun ca. 17 pct. af kunderne har anskaffet sig en bredbåndsforbindelse med en sådan hastighed.Der er behov for fortsatte investeringer i milliardklassen, hvis vi skal have en digital infrastruktur, som er blandt verdens bedste. Opskriften er en telepolitik og et teleforlig, der har som rød tråd at stimulere investeringerne i den digitale infrastruktur.

Endvidere skal der fokus på at fjerne barrierer og begrænsninger og reducere omkostningerne, så vi kan nå længst muligt for vores investeringer. Man kan her finde stor inspiration i det arbejde, der er lavet i Region Sjælland for at sikre attraktive og ensartede regler på tværs af kommunerne på masteområdet og graveområdet. Det er et eksempel til efterfølgelse og bør være en ambition hos enhver kommune, hvor man ønsker at styrke udbygningen af den digitale infrastruktur.

Netop i relation til kommunerne efterlyser vi fra branchens side klare rammer, retningslinjer og bedre tilsyn med kommunernes aktiviteter på teleområdet for at mindske risikoen for, at kommuner med udbud eller støtteaktiviteter, der ikke følger statsstøttereglerne, medvirker til at skævvride konkurrencen på markedet eller fortrænge private investeringer. Klare regler, retningslinjer og bedre tilsyn skaber forudsigelighed i aktiviteter og er i alles interesse.

Samtidig bør der opstilles konkrete og ambitiøse politiske målsætninger for den offentlige digitalisering og brug af teknologi i erhvervslivet. Værdien af den digitale infrastruktur kommer først, når den faktisk efterspørges og anvendes, og der fyldes trafik i nettene. Et konkret initiativ vil her være at reservere provenuet fra frekvensauktionerne til en innovationsfond til at fremme brugen af den digitale infrastruktur, som vil kunne bidrage til at styrke erhvervslivets konkurrenceevne og digitaliseringen.Opskriften for teleselskaberne er at blive ved med at udvikle tjenester og finde finansiering til udbygningen af bredbåndsnet og mobildækning. Branchen investerer hvert år mere end 6 mia. kr. i udbygning af infrastrukturen. Vi arbejder i branchen for at udbygge infrastrukturen med omtanke og så vidt muligt i fællesskab. Det gør vi på graveområdet, når vi graver i fællesskab, og det gør vi, når vi deler mobilmaster på tværs mellem selskaberne.

Kære politikere, regioner og kommuner. Lad os i fællesskab være ambitiøse og samarbejde konstruktivt om at sikre bredbånd og mobildækning til alle dele af Danmark. Vi kommer med investeringerne – mere end 6 mia. kr. årligt. I hjælper med at stimulere efterspørgslen, fjerne barrierer og sænke omkostningerne, så vi kan nå længst muligt for vores penge. Vi deler ambitionen om at nå ud til alle.

Print Friendly, PDF & Email