Teleselskaber kæmper mod trusselsbreve
- Nyheder, Teleindustrien

Er der retligt grundlag for at teleselskaber skal udlevere adresser på deres kunder til rettighedsadvokater, for at advokaterne kan sende dem trusselsbreve? Det mener telebranchen ikke. Derfor har Telia og Telenor indbragt spørgsmålet for byretten på Frederiksberg, hvor tre dommere den 29/8 2017 fik sagen forelagt af parterne.

For teleselskaberne og telebranchen handler det om at beskytte kundernes private oplysninger og værne om retssikkerheden på området. Det har aldrig været hensigten med editionskendelser (bevissikring), at de oplysninger, der udleveres, skal anvendes til at sende trusselsbreve til kunderne. Hensigten med bestemmelsen i retsplejeloven er at sikre oplysninger til brug ved retssager. Og det er reelt ikke det, som oplysningerne anvendes til. Endvidere finder teleselskaberne det ikke proportionalt, at der skal udleveres loggede oplysninger om kunderne i sager, der vedrører ulovlig fildeling. Oplysninger om anvendt IP-adresse er en af den type oplysninger, som er krævet efter logningsreglerne. Normalt udleveres loggede oplysninger alene i sager, som vedrører grov kriminalitet (strafferamme over 6 år).

Det er så vidt vi ved kun en ganske lille del af filmbranchen, der gør brug af trusselsbreve overfor kunderne. Man har ingen bevis for, hvem der reelt har krænket ophavsretten, men man sender breve bredt ud og håber så på, at nogle kunder bliver så skræmte af truslen om retsforfølgelse, at de betaler.

Vi har fra telebranchens side kaldt det for både en “usympatisk” og “mafialignende” metode. Vi forstår ikke, hvorfor den mere etablerede del af filmbranchen ikke siger fra overfor denne type trusselsbreve. Man har for år tilbage meget klogt fravalgt strategien om at retsforfølge kunderne “langt ind i helvede”. Og man har valgt med Share With Care initiativet og blokeringer i samarbejde med teleselskaberne at arbejde for at styrke brugen af de lovlige alternativer. Og det er en indsats, der ifølge RettighedsAlliancen faktisk virker og skaber resultater.

Det forventes, at der senest den 24. oktober 2017 træffes en afgørelse fra byretten (Frederiksberg).

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email