Tele 2017 – konference
- Nyheder, Teleindustrien

Sæt kryds i kalenderen 11. oktober 2017. Se programmet her 35163_Program_Tele2017_FINAL

Tele2017 sætter fokus på udviklingen i teknologierne og de aktuelle politiske emner på teleområdet, både i EU og DK.

Kom på forkant med den nyeste udvikling i access-teknologierne og få overblikket over mulighederne for at nå ud til kunderne med den digitale infrastruktur. Vi sætter fokus på udviklingen i både de kabelbaserede og de trådløse bredbåndsløsninger og hører eksperternes bud på fordele og ulemper ved de forskellige teknologiske løsninger.

Eftermiddagen bruger vi på at debattere de politiske rammer både på europæisk plan og i Danmark. Vi ser nærmere på, om vi er på rette vej med den europæiske telepolitik og med et revideret teleforlig i Danmark. Hvor er de største udfordringer? Og hvad er de vigtigste initiativer, som bør tages for at sikre et velfungerende telemarked?

Konferencen holdes på Børsen i København og arrangeres i samarbejde mellem DI Digital, Dansk Erhverv, IT-Branchen, Dansk Energi, IDA TELE og Teleindustrien. Tilmeld dig konferencen her: https://itb.dk/event/fremtidens-mobil-og-bredb%C3%A5nd-teknologiske-trends-og-politiske-pejlinger 

 

 

Print Friendly, PDF & Email