Bekymrende økonomiske nøgletal
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Energistyrelsen har offentliggjort de økonomiske nøgletal for telebranchen 2015. Se nøgletallene her: https://ens.dk/presse#/news/faldende-omsaetning-og-hoejere-investeringer-i-telebranchen-i-2015-190521

Det kan konstateres, at faldet i investeringerne er stoppet. Det kan man isoleret set være glad for. Der er dog ikke grund til stor jubel, da investeringsniveauet fortsat ligger markant lavere end for nogle år siden.

Investeringsniveauet er meget vigtigt, da det er teleselskabernes investeringer i den digitale infrastruktur, der skaber grundlaget for den digitale vækst i Danmark og for at alle borgere og virksomheder får adgang til bredbånd og mobildækning.

Samtidig viser nøgletallene, at den samlede omsætning i branchen er faldende, og fra 2014 til 2015 sker der en halvering af overskudsgraden i branchen.

Det er stærkt bekymrende signaler, og det kalder på politisk opmærksomhed. For faldende omsætning og indtjening er bestemt ikke med til at tiltrække yderligere investeringer til området.

Der er behov for et nyt stærkt erhvervspolitisk fokus i telepolitikken – for at stimulere investeringerne i den digitale infrastruktur. Der er behov for koordination og retning i politikken på tværs af ministerområder. I dag er telepolitikken blevet splittet op mellem mange ministerier, og den overordnede koordination og styring mangler. Der er behov for forudsigelighed og stabilitet i de politiske og regulatoriske rammer for at skabe et godt investeringsmiljø.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email