Blokering af propaganda for terror
- Nyheder, Teleindustrien

Regeringens udspil om anti-radikalisering lægger op til, at der skal etableres en hjemmel til, at internetudbydere ved en dommerkendelse kan pålægges at blokere adgangen til bestemte udenlandske internetdomæner med terrorrelateret propaganda.

I Teleindustrien hæfter vi os ved denne udmelding, da det er vigtigt for internetudbyderne, at blokeringer sker på et klart juridisk grundlag. Det er ikke internetudbyderne, der hverken kan eller skal vurdere, om ytringer eller propaganda er lovlig eller ulovlig. Det er op til domstolene at vurdere.

Vi har i branchen forståelse for regeringens ønske om at bekæmpe radikalisering. Derfor er vi i branchen også villige til at drøfte med Justitsministeriet, hvordan vi som branche kan bidrage til at sikre en hurtig blokering af adgangen til ulovlige hjemmesider på tværs af hele branchen, såfremt der er afsagt en kendelse over for et enkelt selskab.

Man kan så spørge, hvorfor vi som branche så samtidig har en ordning med blokeringer af adgang til materiale med seksuelle overgreb på børn – det såkaldte “børnepornofilter” – hvor der ikke foreligger en kendelse fra en domstol. Vi har som branche indgået en aftale med Red Barnet og Rigspolitiet om at blokere for adgangen til materiale, hvor der sker seksuelle krænkelser af børn. Det er for os at se uden for kategori. Her er der ikke tale om ytringer, der skal vurderes. Her er der for os at se ikke tale om, at ytringsfrihed kan blive krænket – selv om nogen måske vil hævde det. Der er tale om seksuelle overgreb mod børn. Vi står fuldt og helt inde for denne ordning.

/Jakob Willer

 

Print Friendly, PDF & Email