Bredbånd i landdistrikter
- Teleindustrien

jw-høring

TI deltog den 17/4 2013 i en høring i Folketingets Landdistriktsudvalg http://www.ft.dk/webtv/video/20121/ulø/tv.1626.aspx?as=1

Se høringen her – og hør Jakob Willers oplæg kl. 09:31:20

Hovedbudskaberne fra TI var

–      At der politisk helt grundlæggende skal holdes fast i den markedsbaserede tilgang, hvor der er konkurrence mellem selskaberne om at levere ydelser til kunderne. Det har bragt os rigtig langt

–      At der kan sikres øget dækning i områder, som markedet ikke betjener tilfredsstillende ved at stille krav ved fx frekvensauktioner på en måde så krav er kendte på forhånd – så det er forudsigelighed og gennemsigtighed for selskaberne. Det samme gælder, når kommuner ved indkøb af teleydelser stiller krav om dækning. Det er her vigtigt, at eventuelle krav er saglige og objektive, og at konkurrencen på markedet ikke påvirkes negativt

–      At den offentlige efterspørgsel kan være med til at drive markedet fremad og skabe incitamenter til investeringer i infrastrukturen. Der bør politisk opstilles meget konkrete målsætninger for brug af digitale velfærdsydelser

–      At det er vigtigt at sikre gode muligheder for konstruktivt samarbejde mellem kommuner, regioner og teleselskaber – så vi i fællesskab fx med samgravninger og bedre vilkår for mobiludbygningen kan nå længere ud i landet med infrastrukturen

Print Friendly, PDF & Email