Bredbånd i Region Sjælland
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

kort sjaelland

TV2 Øst og DR P4 sætter i disse dage fokus på adgangen til internettet i Region Sjælland – under overskriften “Region Intetnet” http://www.tv2east.dk/tema/region-intetnet

I den forbindelse udtaler direktør i Teleindustrien Jakob Willer:

– Vi bakker fuldt ud op om regeringens visioner om at sikre bredbånd til alle i Danmark. Der er ingen tvivl om, at adgangen til internettet via bredbånd har afgørende betydning for bosætning og erhvervsudvikling i alle dele af landet. Og vi er med den markedsbaserede tilgang nået rigtig langt i at sikre adgang til internettet med højere hastigheder.

– Erhvervsstyrelsens seneste bredbåndskortlægning viser, at 83 pct. af alle virksomheder og husstande i Danmark har adgang til bredbånd med en hastighed på mindst 30 mbit/s. 97 pct. af har adgang til en hastighed på mindst 10 mbit/s. Og over 99 pct. af forbrugerne og virksomhederne er sikret adgang til internettet med mindst 2 mbit/s http://www.erhvervsstyrelsen.dk/bredbaandskortlaegning-2012/0/7

– Men særligt i landområder kan der være udfordringer med at sikre adgang til internettet med de højeste hastigheder, eksempelvis i visse dele af Region Sjælland, hvilket TV2’s og DR P4’s indslag også viser.

– Der er på TV2 Øst og DR P4 sat særlig fokus på virksomheders adgang til bredbånd http://www.dr.dk/P4/Sjaelland/Nyheder/RegionSjaelland/2013/04/05/125559.htm

– For de virksomheder, hvor adgangen til internettet er forretningskritisk, så kan etablering af en internetforbindelse godt betragtes som en nødvendig investering på linje med andre større investeringer i anlæg og maskiner i fx et større landbrug

– I debatten glemmer vi ind imellem, at det også er private erhvervsdrivende, der foretager investeringerne i udbygningen af den digitale infrastruktur. Og ligesom landmanden, så skal teleselskaberne drive en forretning. Og udbygning med bredbånd er forbundet med store omkostninger, som jo også skal dækkes. For landmanden ved Kalundborg kan jo også godt levere sine produkter fragtfrit i de områder, hvor der er størst afsætning og færrest transportomkostninger. Men han leverer eksempelvis ikke fragtfrit til Samsø.

– I det konkrete eksempel med Mineslund ved Kalundborg har det heldigvis også vist sig, at markedet godt kan levere løsninger på stedet. Et selskab udbygger i området med mobil bredbånd. Og andre selskaber kan levere særlige erhvervsløsninger, der sikrer den nødvendige kapacitet, men som også er dyrere at etablere.

– I debatten om bredbåndsdækning i udkantsområder tages også fat i nogle vigtige aspekter om boligers værdi, og hvor attraktivt det er for fx unge familier at bosætte sig et sted, hvor der ikke er god mobildækning eller adgang til høje hastigheder.

– Det er vigtige elementer, og er netop også grunden til, at alle parter har en interesse i at samarbejde om at sikre bedre rammer for bredbånds- og mobiludbygning i hele landet. Hvis man skal tiltrække erhvervsliv og bosætning, så skal den digitale infrastruktur være på plads

– Regeringen præsenterede i marts 2013 et udspil, der skal bidrage til at sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele landet. Udspillet indeholder en lang række initiativer, der hver især – skridt for skridt – kan bidrage til en bedre dækning i udkantsområder. Læs mere om initiativet her https://www.teleindu.dk/danskerne-far-bedre-daekning/

– Der er et vigtigt udspil, som tager fat på at fjerne nogle konkrete forhindringer og sænke barriererne, så teleselskaberne kan nå længere ud i landet og tilbyde højere hastigheder. Nu skal vi i den kommende tid se, hvordan det virker i praksis

Opskriften på at sikre bredbånd og mobildækning i hele landet handler fremadrettet om:

* Udbygning med mobilt bredbånd i 800 MHz frekvensbåndet, som i perioden frem mod ultimo 2015 giver markant bedre dækning i en lang række udkantsområder

* Implementering af regeringens bredbånds- og mobiludspil, hvor barrierer fjernes, kommuner kan stille krav ved indkøb, der sikres bedre vilkår for etablering af mobilnet, samgravning fremmes og vejen banes for et konstruktivt samarbejde mellem teleselskaberne og lokale myndigheder

* Sikring af et erhvervsvenligt investeringsklima, hvor der er forudsigelighed og gennemsigtighed i reguleringen, hvor administrative byrder reduceres, og der er en velfungerende konkurrence på markedet mellem forskellige selskaber og teknologier

* Fortsat fokus på at sikre de nødvendige frekvensressourcer til brug for mobile bredbåndsløsninger – eksempelvis i 700 MHz-frekvensbåndet

* At udnytte teknologien som grundlag for vækst og beskæftigelse. Det handler om at styrke de digitale kompetencer i folkeskolen og på uddannelsesinstitutioner og stimulere efterspørgslen på digitale tjenester til brug for eksempelvis telemedicinske løsninger, hjemmepleje og undervisning, så vi for alvor kan få værdi ud af teknologien. Efterspørgslen vil skabe det nødvendige udbud

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, mobil 20102365

 

Print Friendly, PDF & Email