Bredbånd og digitalisering
- Nyheder, Teleindustrien

7. december 2020

Der blev den 6. december 2020 indgået aftale om Finansloven for 2021. Aftalen betyder, at

– Der afsættes 100 mio. kr. i 2021 til en forlængelse af bredbåndspuljen
– Der afsættes 125 mio. kr. årligt i 2021-2024 til en digitaliseringspulje

Der har været et massivt pres for at fortsætte puljen, og man har ønsket at have et politisk svar på udfordringen med at sikre bredbånd til alle. Det har vi forståelse for.

Det store bidrag til øget dækning kommer fortsat fra selskabernes investeringer i bredbånd og mobildækning. Der investeres i disse år massivt i både udrulning af fiber og 5G, som vil få en stor del af restgruppen med. Det bliver særligt interessant, hvordan 5G vil kunne bidrage til at give danskerne adgang til høje hastigheder – også i de tyndt befolkede områder.

Vi vil fra branchens side indgå i drøftelser med myndighederne for at bidrage til, hvordan midlerne kan udmøntes bedst muligt, så vi hjælper dem, der er længst væk fra at få bredbånd leveret på markedsvilkår.

Med hensyn til digitaliseringspuljen er det rigtig positivt, at der afsættes midler til at fremme innovation og udvikling. Det vil kunne bidrage til at øge digitaliseringen i erhvervslivet og i den offentlige sektor og på den måde bidrage til at øge efterspørgslen.

Den samlede aftale her https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf

Print Friendly, PDF & Email