Mobildækning på Fyn
- Nyheder, Teleindustrien

7. december 2020

Massiv udbygning af mobildækningen på Fyn de kommende år.

Mobilselskaberne har planlagt en massiv udbygning af dækningen på Fyn de kommende år.

I alt er der planer om at etablere 80-100 nye antennepositioner på Fyn i de kommende 3-4 år. Det er nye positioner, der vil bidrage til at sikre en bedre dækning og sikre kapacitet i nettene til de voksende mængder datatrafik. Det vil give selskaberne en stærkere og mere robust infrastruktur til at levere endnu bedre dækning på Fyn. For fynboerne kommer det til at betyde bedre og mere stabil mobildækning.

En så massiv udbygning kræver et tæt og konstruktivt samarbejde mellem selskaberne og kommunerne på Fyn. Vi har derfor fra branchens side i samarbejde med Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur taget initiativ til at sikre fundamentet for en god fælles forståelse og dialog mellem selskaberne og de fynske kommuner om den kommende udbygning, og hvad der skal til for at sikre, at udbygningen og den forbedrede dækning realiseres.

Der blev den 25. november 2020 holdt et fællesmøde mellem mobilselskaberne og de fynske kommuner, hvor udbygningsplanerne blev præsenteret, og der blev lagt et godt fundament for det fremtidige samarbejde.

Samarbejdet med myndighederne er et vigtigt fokusområde, og vi værdsætter den løsningsorienterede dialog og konstruktive møde med kommunerne på Fyn. Vi har en forventning om, at det vil styrke både koordinering og samarbejde i fremtiden

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email