Ny telelov
- Nyheder, Teleindustrien

15. december 2020

Den 3. december 2020 blev lovforslaget om implementering af teledirektivet vedtaget i Folketinget. Teleindustrien har undervejs i forløbet afgivet høringssvar og givet input til implementeringen. På flere områder er der sket præciseringer og justeringer i lovgivningen. Enkelte elementer vedr. fx udlevering af IMEI numre er taget ud af lovforslaget. Og i betænkningsbidraget opfordrer folketingets partier bl.a. til, at der hurtigst muligt igangsættes et arbejde med at sikre bedre muligheder for opsætning af master i de områder, hvor der er stillet dækningskrav, og at ministeren indkalder teleforligskredsen til en drøftelse af fastsættelsen af en ensartet model for masteleje i 2021.

Den endelige vedtagne lov kan ses her: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L42/som_vedtaget.htm

Print Friendly, PDF & Email