Brev til EU-Kommissionen om logning
- Nyheder, Teleindustrien

Justitsministeren har i et brev til Folketingets Retsudvalg oplyst, at der ikke i indeværende folketingssamling fremlægges et forslag til reviderede logningsregler, som det ellers har været planlagt. Udskydelsen af revisionen skyldes, at der endnu ikke i EU er fastsat fælles rammer eller retningslinjer for, hvordan logning kan tilrettelægges i lyset af dommen i Tele2-sagen. Justitsministeren påtænker at udskyde revisionen af logningsreglerne til folketingssamlingen 2018/19. Brevet kan ses her http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/REU/bilag/136/1844029.pdf

I brevet til Retsudvalget pointerer Justitsministeren også, “at de gældende logningsregler i retsplejelovens § 786, stk. 4, og logningsbekendtgørelsen fortsat opretholdes indtil revisionen af logningsreglerne er gennemført.” Justitsministeren tager derved igen eksplicit stilling til opretholdelsen af de eksisterende danske logningsregler indtil nye regler er på plads.

Fra telebranchens side efterlyser vi en afklaring af de fremtidige rammer for logning hurtigst muligt. På den ene side anerkender alle parter, at Tele2 dommen fra december 2016 også vil have konsekvenser for logningsreglerne i Danmark. På den anden side har vi endnu ikke set nogen konsekvenser af dommen i Danmark, og vi har ikke udsigt til afklaring før arbejdet i EU er tilendebragt. Vi har derfor fra telebranchens side nu rettet en henvendelse til EU-Kommissionen for at orientere om status for logningen og logningsreglerne i Danmark og har i den forbindelse opfordret EU-Kommissionen til at sikre, at en afklaring af de fælles EU-rammer for logning på teleområdet får absolut højeste prioritet i arbejdet i fællesskabet.

Teleindustriens brev til EU-Kommissionen kan ses her Letter EU Commission data retention january 2018

/Jakob Willer, 20102365

 

Print Friendly, PDF & Email