COVID19 og teledata
- Nyheder, Teleindustrien

23. marts 2020

Teleindustrien har den 19. marts 2020 modtaget en henvendelse fra Statens Serum Institut vedr. muligheden for at tilvejebringe oplysninger fra teleselskaber, der kan understøtte myndighedernes analyser og indsats med håndteringen af COVID-19.

Fra telebranchens side er vi, med udgangspunkt i den alvorlige situation vi står i, indstillede på at bidrage og understøtte regeringens indsats på området i det omfang, det er muligt og kan give værdi for myndighederne.

Samtidig ønsker vi at sikre, at eventuel anvendelse af data fra teleselskaberne sker på et meget klart juridisk grundlag. På den baggrund har vi igangsat en proces med teleselskaberne, myndighederne og Rigspolitiet om, hvilke muligheder der er og en afdækning af det juridiske grundlag for, at myndighederne kan anvende teleselskabernes data til analyser og beregninger.

/Jakob Willer, direktør, Teleindustrien

Print Friendly, PDF & Email