Den digitale infrastruktur er solid
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

12. marts 2020

Regeringen har truffet en række tiltag, der skal begrænse spredningen af coronavirus. Det medfører en ekstraordinær situation, hvor både private og offentligt ansatte i betydeligt omfang vil skulle arbejde hjemmefra i en periode. Det vil uden tvivl betyde voksende mængder trafik i telenettene, som følger med øget hjemmearbejde, videokald og lignende.

Vi har som udgangspunkt en solid og god digital infrastruktur i Danmark, som er bygget til også at kunne håndtere den ekstraordinære mængde af datatrafik, som forventes at følge af den nuværende situation. Teleselskaberne vurderer derfor, at både bredbåndsnet og mobilnet har kapacitet til at håndtere den tiltagende datatrafik, som måtte komme.

Teleselskaberne er meget opmærksomme på, at telenettene er en samfundskritisk infrastruktur. Selskaberne har derfor taget skridt til at sikre den fortsatte drift i lyset af udviklingen i corona-situationen og har også beredskabsplaner klar for at sikre, at teleforsyningen kan opretholdes, hvis situationen udvikler sig yderligere. Selskaberne har samtidig en tæt og løbende dialog med myndighederne.

Skulle der opstå driftsforstyrrelser, så orienterer selskaberne om det på deres hjemmesider.

Hvis de nødvendige tiltag til at begrænse spredningen af coronavirus medfører en mindsket kapacitet til at håndtere fejlretning, kundeopkald eller lignende, kan der blive behov for at prioritere mellem opgaver. Opgaver af samfundskritisk karakter vil have forrang. Det betyder blandt andet, at opkald prioriteres over dataforbrug, så vi sikrer, at danskerne kan komme i kontakt med hinanden. Opkald til nødberedskab som fx 112 og politiet altid vil blive prioriteret og går forud for alt anden trafik i nettene. 

Teleselskaberne følger situationen meget tæt, og er opmærksomme på, hvordan tingene udvikler sig

/Jakob Willer, direktør, Teleindustrien, 20102365

Print Friendly, PDF & Email