Dansk særregulering er barriere for udvikling
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Teleindustrien, IT-Branchen og DI Digital har den 18. maj 2016 afgivet et fælles høringssvar til Center for Cybersikkerhed vedrørende udkast til bekendtgørelser om net- og informationssikkerhed.

Bekendtgørelserne forekommer at være baseret på en formodning om, at udbyderne har en kommerciel interesse i at gå på kompromis med sikkerheden. Dette er bestemt ikke tilfældet. Branchen og teleselskaberne deler Forsvarsministeriets interesse i at optimere sikkerheden i selskabernes netværk. Bekendtgørelserne indeholder vide skønsbeføjelser og muligheder for Center for Cybersikkerhed (CFCS) til at træffe meget vidtgående påbud uden nærmere afgrænsning af kriterierne for skønsudøvelsen. Bekendtgørelserne ses at mangle grundlæggende proportionalitetsbetragtninger og kriterier for udøvelse af CFCS’ skøn. Udmøntningen i de foreliggende bekendtgørelser går videre end de gældende EU-regler og indføres før, der er lavet fælles europæiske regler på området.

Det betyder, at danske udbydere bliver pålagt strengere krav end øvrige udbydere i EU til skade for investeringerne i dansk teleinfrastruktur samt skabelsen af et fælles europæisk marked for elektroniske kommunikationstjenester. Branchen er uforstående overfor, at der er behov for, at der i Danmark indføres sikkerhedsbestemmelser, der går videre end de gældende regler i EU og i øvrigt går langt videre end andre europæiske lande som Danmark normalt sammenligner sig med.

Dansk særregulering vil udgøre en barriere for udbuddet af nye innovative tjenester på det danske marked, da kravene er signifikant anderledes, end hvad der gælder i Europa i øvrigt. Der er en væsentlig risiko for, at Danmark isoleres på det europæiske marked til skade for innovationskraften på telemarkedet og i sidste ende forbrugernes adgang til nye tjenester og teknologier, udtaler Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

Det fælles høringssvar kan ses her: Høringssvar – CFCS 18-05-2016

Se også høringssvar fra Rådet for Digital Sikkerhed – http://www.digitalsikkerhed.dk/hringssvar/ – som anfører, at “forslaget kan stække Danmarks mulighed for at følge med den teknologiske udvikling, idet de berørte virksomheder vil have færre ressourcer til forskning og udvikling, og idet aftaleindgåelse på markedet besværliggøres.”

/Jakob Willer – 20102365

 

Print Friendly, PDF & Email