EU mærkning af mobiltelefoner
- Nyheder, Pressemeddelelser, Telefoni, Teleindustrien

Erhvervsstyrelsen har i dag sammen med telemyndighederne i Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige rettet en meget klar henvendelse til EU-Kommissionen med en opfordring til at indføre en mærkningsordning for mobiltelefoners modtageegenskaber. Læs om henvendelsen her http://www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/559241/5

Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler i den forbindelse:

Teleindustrien bakker fuldt ud op om henvendelsen til EU-Kommissionen og ser frem til, at Kommissionen tager initiativer i retning af at sikre den nødvendige gennemsigtighed.

Henvendelsen til EU-Kommissionen er en hurtig og god opfølgning på regeringens udspil om ”Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark” fra marts 2013, og det er positivt at Erhvervs- og vækstministeren har sat fokus på området og  hurtigt følger op med konkrete initiativer.

Undersøgelser viser klart, at brugernes oplevelse af mobildækningen i høj grad afhænger at telefonernes antennekvalitet og henvendelsen til Kommissionen om en fælles EU-mærkningsordning er et vigtigt og kraftfuldt signal om nødvendigheden af at sikre øget gennemsigtighed for forbrugerne, som Kommissionen ikke kan sidde overhørig.

Idet en mærkningsordning ikke kan forventes at kunne etableres indenfor en kortere tidshorisont, er Teleindustrien i dialog med Erhvervsstyrelsen og Forbrugerrådet om hurtigt at tage initiativ til målinger af forskellige mobiltelefoners antennekvalitet for at sikre gennemsigtighed om kvaliteten af en stor andel af telefonerne. Teleindustrien har opfordret til, at producenterne involveres i dette arbejde.

Evt. spørgsmål kan rettes til direktør i Teleindustrien, Jakob Willer – mobil 20102365

 

Print Friendly, PDF & Email