Høringssvar om teleloven
- Teleindustrien

TI har sammen med ITEK og IT-Branchen afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedr. høring over ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og – tjenester (etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion, kommunal etablering af bredbånd m.v.)

Essensen af høringssvaret er:

Om nøddrift i tilfælde af konkurs: Unødvendig – Skyline konkurs var et særtilfælde

Om kommunal etablering af bredbånd: Bemærkelsesværdig og bør udgå. Det er ikke hensigtsmæssigt med en generel hjemmel til at kommuner kan udbygge og udbyde infrastruktur på markedet.

Om leje af arealer til master: Støtte til lovforslaget – men det bør udbygges endnu mere med en lovfæstet klageadgang

Se høringssvaret her https://www.teleindu.dk/brancheholdninger/horingssvar/

Print Friendly, PDF & Email