Europæisk løsning for at beskytte børn
- Teleindustrien

1-11-2023

Erhvervsministeren har meldt ud, at regeringen vil lægge alle kræfter i en europæisk løsning, som effektivt beskytter vores børn og unge mod skadeligt indhold, når de er online.

Det betyder samtidig, at regeringen har besluttet at sætte arbejdet med et nationalt lovforslag om aldersverifikation for adgang til erotisk indhold på nettet i bero. Lovforslaget har været under kritik fra bl.a. Teleindustrien, som har peget på, at loven ikke ville virke efter hensigten, ville medføre massive blokeringer og byrder for bl.a. domstolene og reelt ville resultere i et mere utrygt og usikkert internet.

Endvidere er der allerede i EU-regi etableret regler vedr. beskyttelse af børn med Digital Service Act, som træder i kraft i april 2024 (totalharmonisering). Der er derfor også grænser for, hvad man kan beslutte af regler nationalt uden at det ville kunne være i strid med EU-reglerne.

Samtlige lande, der har forsøgt at finde nationale løsninger har måtte smide håndklædet i ringen.

Ros til regeringen. Det er positivt, at regeringen kigger mod EU for at finde løsninger. Det er den helt rigtige prioritering af indsatsen.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email