Fælles debatindlæg fra Metal og Teleindustrien
- Nyheder, Teleindustrien

I Berlingske idag den 22. februar fra Per Påskesen forbundssekretær og Jakob Willer direktør i Teleindustrien et fælles debatindlæg med titlen “Pinds logning er en barriere for digital vækst”. Link til Berlingske her. Indlægget slutter med følgende opfordring:

“Værdien af den bebudede sessionslogning står derved ikke mål med det tilsvarende tab af vækst og arbejdspladser, som forslaget vil medføre, ikke mindst i landdistrikterne.

Vi vil derfor fra teleindustriens og fagbevægelsens side på det kraftigste appellere til justitsministeren om at udsætte revisionen af logningsreglerne og i stedet igangsætte en grundig udredning af både de juridiske, tekniske og økonomiske aspekter af forslaget.”

Print Friendly, PDF & Email