Fejldesignet roamingregulering
- Nyheder, Teleindustrien

Fra næste sommer skal forbrugerne uden ekstra omkostninger kunne anvende deres mobiltelefon i EU. Det er det såkaldte ”rome like at home” initiativ, som EU-parlamentet har taget.

Vi har fra branchens side peget på de negative konsekvenser af dette regulatoriske indgreb https://www.teleindu.dk/katastrofal-roamingkurs/ Vi har i Teleindustrien vanskeligt ved at se, hvordan det kan undgås, at reguleringen fører til færre investeringer, en skævvridning af markedet og dyrere og dårligere produkter for forbrugerne.

Der er to elementer, der kan reducere de negative konsekvenser af reguleringen. Det er dels, hvis det lykkes at få etableret en ”fair use” ordning, så det er en begrænset del af en mobilpakke, der kan anvendes i udlandet. Det er der dog ikke udsigt til. Og det er, hvis det lykkes at få reduceret engrospriserne markant. EU Parlamentet har netop besluttet deres forhandlingsoplæg, som nu skal drøftes med Rådet http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20161128IPR53518&language=EN&format=XML Udfordringen er her, at Rådet vil trække engrospriserne op.

Med et halvt år til at reglerne skal træde i kraft, kender vi endnu ikke rammerne og betingelser for udbud af mobilprodukter i EU. Det er en vanskelig situation at sætte selskaberne i, og det er bestemt ikke med til at gøre det attraktivt at investere i mobilnet. Og i sidste ende er det forbrugerne, det går ud over.

Når de negative konsekvenser af den fejldesignede regulering begynder at vise sig, så er det vigtigt at huske, hvem kritikken skal rettes imod. Fra Teleindustriens side tøver vi ikke med at henvise til EU-Parlamentet. Ring venligst til +32 2 28 42111

Print Friendly, PDF & Email