Flere kan få bredbånd – kortlægning 2012
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

shutterstock_75886966

Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning 2012 viser, at tilgængeligheden af bredbånd i Danmark stadig stiger. Erhvervsstyrelsen undersøgelse viser, at tilgængeligheden af 100 Mbit/s downstream bredbånd pr. medio 2012 var på 65 pct. mod kun 38 pct. i 2011. Den store vækst skyldes primært opgradering af eksisterende kabel-tv-net. 77 pct. kunne pr. medio 2012 få 50 Mbit/s. 83 pct. kunne få 30 Mbit/s  og 97 pct. kunne få 10 Mbit/s. Se kortlægningen her http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/17-12-12-hurtigere-bredbaand-og-god-mobildaekning-til-danskerne

Tilgængeligheden af bredbånd er stadig højere end anvendelsen. Men også på brugersiden er der vækst i hastighederne. Medio 2012 havde 75 pct. af alle bredbåndskunder en downstreamhastighed højere end 10 Mbit/s. Under 15 pct. havde en downstreamhastighed højere end 30 Mbit/s.

Tallene viser, at der fortsat er et stort uudnyttet potentiale på bredbåndsområdet i Danmark. Mange kunder har mulighed for at vælge højere hastigheder – men gør det ikke. Her bør der yderligere fokus på, hvordan bredbånd kan skabe værdi for brugerne og for samfundet, og fra offentlig side bør der endnu mere fokus på områder som telemedicin, fjernundervisning, offentlig digital service, fremme af hjemmearbejde m.v. Potentialet er enormt, og for langt de fleste kunder er infrastrukturen ikke en barriere.

En del kunder har dog stadig ikke adgang til en ordentlig bredbåndsforbindelse. Udbredelsen af mobilt bredbånd på 800 Mhz vil de kommende år forbedre tilgængeligheden af bredbånd for mange kunder. Der er her stillet krav om at sikre en oplevet bredbåndshastighed på mindst 10 Mbit/s i 207 udvalgte postnumre, hvor der i dag er udfordringer med adgangen til bredbånd. Dækningskravet skal være opfyldt inden udgangen af 2015.

Det må dog nok erkendes, at ikke alle forbrugere indenfor en overskuelig tidshorisont vil blive tilbudt en ordentlig bredbåndsforbindelse på markedsvilkår. Det er derfor tid til at igangsætte en konstruktiv dialog om mulighederne for at fremme bredbåndsudbygningen i udkantsområder i Danmark for at sikre, at vi får alle med. Det bør i den forbindelse overvejes at gøre brug af offentlig støtte til bredbånd i de situationer, hvor der beviseligt ikke tilbydes kunden andre muligheder fra markedets aktører. Det vigtigste er i den forbindelse at indrette sådanne tiltag på en måde, der fortsat så vidt muligt iagttager principperne om teknologineutralitet og markedsbaseret udvikling.

Evt. spørgsmål kan rettes til direktør Jakob Willer 20102365.

 

 

Print Friendly, PDF & Email