Dokumentation: den oplevede mobildækning afhænger af din telefon
- Teleindustrien

mennesker-shutterstock-mobil

De fleste forbrugere forventer, at deres telefon kan anvendes overalt. Det stiller store krav til teleselskabernes mobilnet, og teleselskaberne udbygger derfor også nettenes dækning og kapacitet massivt for at møde den voksende efterspørgsel.

Men mange forbrugere oplever med jævne mellemrum udfald og manglende dækning på deres mobiltelefon. Det skyldes ikke nødvendigvis, at der ikke er dækning – men afhænger i høj grad også af, hvilken telefon forbrugeren anvender. Det dokumenterer en ny undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen meget klart. Se undersøgelsen her mobilkortlaegning-2012.ashx

Kortlægningen viser mobildækningen i Danmark for telefoner med både gode og dårlige antenner. Og der er stor forskel på den dækning, som forbruger oplever.

Oplever man problemer med dækningen, bør man derfor som forbruger kunne vælge en telefon med en god antenne. Men det er ikke nemt for forbrugerne at orientere sig i dette marked. Der findes ingen mærkningsordninger og gennemsigtigheden om telefonernes kvalitet er meget ringe.

Erhvervsministeren bør derfor følge op på undersøgelsen med et initiativ, der kan bidrage til at forbedre gennemskueligheden for forbrugerne, så de fremadrettet på et oplyst grundlag får mulighed for at vælge en telefon med en god antenne.

Erhvervsstyrelsen kortlægning af mobildækningen i Danmark er offentliggjort den 17. december 2012 http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/17-12-12-hurtigere-bredbaand-og-god-mobildaekning-til-danskerne

I undersøgelsen konstateres konkret:

– at der i 477 af 586 postnumre er en geografisk udendørsdækning større end 99 pct. med en god telefon

– at der i 210 af 586 postnumre er en geografisk udendørsdækning større end 99 pct. med en dårlig telefon

– at de opstillede dækningskrav i teleselskabernes frekvenstilladelser til fulde er opfyldt – og har været det i mange år

Print Friendly, PDF & Email