Forslag til ændret forsyningspligt
- Teleindustrien

Energistyrelsen har udarbejdet en analyse af behovet for forsyningspligttjenester efter 2016.

Det foreslås i analysen at ophæve forsyningspligten på telefax, bredbåndsforbindelse til en gruppe af handicappede og betalingstelefoner (mønttelefoner). Dette er alle tjenester, der stort set ikke anvendes mere, eller aldrig har været i anvendelse. Analysen peger endvidere på, at det bør overvejes, om forsyningspligten på den opkaldsbaserede nummeroplysningstjeneste (118) og på rabatordningen på nummeroplysningstjenesten kan ophæves, da behovet for disse tjenester fortsat forventes at være faldende.

I analysen er det ikke fundet nødvendigt at indføre forsyningspligt på bredbånd og mobiltelefoni.

Analysen er sendt i offentlig høring, som løber til den 4. februar 2016. Det forventes, at der medio 2016 udstedes en ny bekendtgørelse og igangsættes en egentlig udpegningsproces.

Læs mere her: http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/energistyrelsens-analyse-peger-paa-justeringer-forsyningspligten

Print Friendly, PDF & Email