Godt nytår
- Nyheder, Telefoni, Teleindustrien

Julen står for døren, og vi ser frem mod at tage hul på et nyt år i telebranchen.

2015 har budt på en ny regering, hvor teleområdet er blevet splittet yderligere op mellem forskellige ministerier. Der er fortsat bekymrende økonomiske nøgletal for branchen med faldende omsætning på de kerneydelser, som teleselskaberne leverer. Der er stadig områder i Danmark, som ikke forsynes med den dækning og de hastigheder, som der efterspørges. Og det kan ind imellem være vanskeligt at se retningen i den danske telepolitik og finde svarene på, hvad man vil gøre politisk for fortsat at sikre incitamenter til at investere i den digitale infrastruktur i Danmark.

Fra Telebranchen side ønsker vi at løfte vores del af samfundsansvaret ved at understøtte og påvirke realiseringen af Danmarks fulde digitale potentiale og styrke mulighederne for digital vækst, innovation og udvikling.

Vi ønsker os et telemarked i Danmark præget af investeringer, velfungerende konkurrence og vækst. Og der er brug for en telebranche, der udvikler og leverer tjenester, indhold og infrastruktur på markedet, der opfylder brugernes behov og efterspørgsel.

I Teleindustrien ser vi frem mod det nye år – og vi er parate til at tage fat på udfordringerne.

I vores arbejdsgrupper tager vi konkret fat. Vi skal fortsat arbejde for at styrke samarbejdet med kommuner og regioner og sænke barriererne for udbygningen af den digitale infrastruktur. Det gælder både på masteområdet og på graveområdet. Vi skal arbejde for en sammenhængende dansk telepolitik – gerne i form af et moderniseret teleforlig. Vi skal arbejde for færre økonomiske og administrative byrder, så vi kan nå længst muligt ud med infrastrukturen. Vi skal bidrage til at sikre, at telespecifik lovgivning i Danmark ikke er baseret på en overimplementering af EU-regler. Vi skal fremme mulighederne for realkreditfinansiering af digital infrastruktur. Vi skal fremme modeller for offentlig/privat samarbejde om sikring af infrastruktur i områder, der er underforsynet, på måder, der ikke skævvrider konkurrencen eller fortrænger private investeringer. Vi skal give input til kommende frekvensauktioner. Vi skal bidrage til at skabe gennemsigtighed for forbrugerne og gøre det let at gøre brug af de mange løsninger og tilbud, der er på markedet. Vi skal bidrage til at fremme en saglig debat om omfanget af overvågning af telebranchens kunder. Og vi skal bidrage til at fremme udviklingen af lovlige og attraktive indholdstjenester på nettet.

Der er nok at tage fat på. Tak for året der gik. Vi ser frem til samarbejdet i 2016 med alle vores medlemmer og samarbejdspartnere.

Godt nytår!

/Jakob Willer

 

Print Friendly, PDF & Email