Bredbåndsfond på 300 mio. kr
- Teleindustrien

Som del af regeringens strategi “Vækst og udvikling i hele Danmark” bliver der en bredbåndfon på 4 x 75 mio. kr., som udrulles i 2016-2019.

Fra Energistyrelsens hjemmeside:

  • Der er boliger, virksomheder og sommerhuse, primært uden for byerne, der ikke har adgang til basalt fastnet bredbånd med en downloadhastighed på mindst 5 Mbit/s.
  • Puljen forventes at hjælpe en række af de dårligst dækkede boliger, virksomheder og sommerhuse – og skal målrettes lokalt sammenhængende områder.
  • Puljen indrettes som en tilskudsordning, hvor der gives et tilskud til etablering af bredbåndsforbindelser. Teleselskaberne og/eller forbrugerne vil også skulle bidrage til finansieringen.
  • Puljen vil skulle overholde EU’s statsstøtteregler. Det betyder blandt andet, at der skal være åben adgang for andre teleselskaber til at anvende den etablerede infrastruktur.
  • De konkrete tildelingskriterier for udmøntning af puljen vil skulle fastsættes nærmere efter drøftelse med Folketingets partier, herunder teleforligskredsen.
  • Andre interessenter, blandt andet telebranchen, vil også blive inddraget i forhold til udmøntningen af puljen
  • For nyligt er det aftalt, at også BoligJobordningen fremover skal fremme udrulning af bredbånd. Fra 2016 kan privatpersoner få fradrag for op til 12.000 kr. til arbejdsomkostninger ved etablering eller opgradering af en bredbåndsforbindelse. Det vil dog ikke være muligt både at modtage tilskud fra Bredbåndspuljen og at få fradrag via BoligJobordningen.
Print Friendly, PDF & Email