Første målinger af 5G
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

27. maj 2020

De første målinger ved 5G-master viser, at effekttætheden ligger langt under grænseværdierne

Når teleoperatører sætter mobilmaster og -antenner op, skaber det som regel glæde hos borgere og virksomheder, for hvem mobiltelefoner og mobilt bredbånd er blevet uundværlige hjælpemidler i dagligdagen. Ind imellem møder teleoperatørerne dog også en bekymring over, om signalet fra mobilmasternes antenner kan påvirke sundheden. Det er en problemstilling, som vi er meget opmærksomme på i branchen og hos teleoperatørerne, når mobilnettene udbygges.

Når teleselskaberne udbygger deres net sikres det, at det sker på en helt sikker måde, og at alle regler fastsat af myndighederne overholdes. Læs mere her: https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2020/03/TI-brochure-mobilmaster-marts-2020.pdf

I forbindelse med etablering af 5G har teleoperatørerne aftalt med myndighederne, at der laves testmålinger af effekttætheden for at sikre og dokumentere, at man også med 5G overholder de gældende rammer.

De første testmålinger er nu blevet lavet i forbindelse med TDC NETs udbygning af 5G i Helsingør. Testmålingerne er foretaget af Rambøll.

Der er foretaget målinger 9 forskellige steder omkring den etablerede 5G antenneposition i det centrale Helsingør.

Målingerne viser, at den samlede effekttæthed ligger lang under de fastsatte grænseværdier. Den højeste samlede feltbelastning er målt til ca. 0,19% af grænseværdien, svarende til ca. 1/531 del af grænseværdien af den tilladte effekttæthed for områder med permanent ophold.

Se den samlede målerapport fra Rambøll her https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2020/05/Site-1959-Pilot-5G-Ramb%C3%B8ll-EMF-Effekt%C3%A6thedsm%C3%A5ling-16.03.2020.pdf

Print Friendly, PDF & Email