Ny formand i Teleindustrien
- Nyheder, Pressemeddelelser

26. maj 2020

Teleindustriens nuværende formand, Lasse Andersen, direktør og advokat, Corporate Affairs i Telia Danmark, fratræder formandsposten efter 7 år, og overdrager formandskabet til jurist og chef for Public Affairs i Telenor Danmark, Søren Johansen.

I Lasse Andersens tid som formand for Teleindustrien er samarbejdet i branchen blevet styrket, og Teleindustrien samler i dag langt størstedelen af udbyderne på både bredbåndsområdet og på mobilområdet.

Det har været en prioriteret indsats i Teleindustrien at fremme en erhvervsrettet telepolitik i Danmark med fokus på at stimulere investeringer i den digitale infrastruktur, sænke barrierer og styrke branchens arbejde for at nå ud i alle dele af landet med både bredbånd og mobildækning. Det er i høj grad lykkedes med det reviderede teleforlig og den massive udbygning af nettene, der stadig er i gang i hele landet.

Under Lasse Andersens formandskab, er der yderligere kommet massivt øget fokus på hele sikkerhedsdagsordenen, hvor branchens indsat er blevet styrket med blandt andet etableringen af en decentral cybersikkerhedsenhed Tele DCIS i 2019.

”I min tid som formand for TI har det været en fornøjelse at bidrage til, at vi i bestyrelsen og arbejdsgrupperne har udviklet det gode og konstruktive samarbejde på tværs af branchen. Målet for branchesamarbejdet er at skabe løsninger, som ikke alene giver størst mulig værdi for teleselskaberne – men i høj grad også for kunderne og samfundet generelt. Selv om vi til dagligt er glødende konkurrenter, så formår vi i TI at lægge de markedsmæssige uoverensstemmelser til side og stå sammen om det vigtige, fælles branchesamarbejde. Det kan vi med rette være stolte af.” siger Lasse Andersen, Telia.

Styrkelse af samarbejdet i telebranchen

Som ny formand for Teleindustrien vil Søren Johansen arbejde for en fortsat styrkelse af samarbejdet i telebranchen, på at sikre branchens stemme i den offentlige debat og på at skabe løsninger, der giver størst mulig værdi for brugerne og samfundet.

”Jeg er stolt over at være blevet valgt til formand for en branche, der virkelig har leveret i en svær tid. Om noget har corona-krisen vist, at en velfungerende digital infrastruktur er en forudsætning for, om Danmark hænger sammen. En stærk mobil- og bredbåndsinfrastruktur er af afgørende betydning for stort set alle dele af dansk erhvervsliv og den offentlige sektor – og ikke mindst for danskernes kontakt til familie og venner. Sammen med bestyrelsen vil jeg arbejde for, at vi på tværs af vores virksomheder fortsat løfter vores del af samfundsansvaret, og at vi i samarbejde med myndigheder, brancheorganisationer og politiske beslutningstagere finder løsninger, hvor der opstår udfordringer og forhindringer,” udtaler Søren Johansen, Telenor.
  
Søren Johansen har været ansat i Telenor siden 2012, og har været aktiv i Teleindustriens bestyrelse gennem en årrække, og har derudover en baggrund som kontorchef i bl.a. IT- og Telestyrelsen.

Bestyrelsen i TI består af:

Søren Johansen, Telenor (formand)

Flemming Nørholm Nielsen, TDC (næstformand)

Kristian O. P. Freiesleben, Norlys

Kim Christensen, Hi3G

Lasse Andersen, Telia Danmark

Martin Løbel, Cibicom

Jens Raith, Fastspeed

Print Friendly, PDF & Email